Systematický úvod do problematiky nadání

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

·         Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost

·         Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.

·         Systém péče o nadané děti na škole.

·         Specifické vzdělávací potřeby nadaných (dále ND), nejčastější chyby.

·         Vliv ZŠ na rozvoj nadání.

·         Formy nadání a talentu.

·         Způsoby identifikace nadání.

·         Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.

·         Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.

·         Přehled soutěží a aktivit pro ND.

Datum konání
23.09.2019 - 23.09.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
NIDV Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
76001
Kraje
Zlínský
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
studenti VŠ, Postgraduální studium, Pedagogové, Rodiče
Hodnocení