Evropská škola talentů v trojzemí

Aktivita je zdarma

Při účasti na workshopech se očekává od účastníků/účastnic samostatný přístup k řešení problémů, chuť experimentovat a sestavit jednoduché vědecké přístroje, zájem o výměnu zkušeností  s ostatními účastníky. Počítá se s diskuzí, během které budou moci účastnice/účastníci pokládat otázky vědeckým pracovníkům. Workshopy budou zaměřeny na matematiku, hry a strojové učení, hackerství, optické experimenty a ochranu životního prostředí. Komunikačním jazykem je němčina.

Od účastnic/účastníků se očekává velmi dobrá znalost německého jazyka. Účast na akci je zdarma. Akci organizuje Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu. Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu je německá výzkumná organizace, jedná se o největší organizaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě.

Kontakt na Mezinárodním centrum setkávání St. Marienthal

Ostritz (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, St. Marienthal 10, 02899 Ostritz-St. Marienthal, e-mail: info@ibz-marienthal.de)

Více informací na webových stránkách akce.

Předběžný program

Za organizátory Evropské školy talentů v trojzemí

Mgr. Daniel Kubát
Ministerský rada | Ministerialrat
Oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce |  Unterabteilung für bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit
Odbor mezinárodních vztahů  | Abteilung für Internationale Beziehungen
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Datum konání
08.08.2019 - 11.08.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Fraunhofer.
Adresa
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal, St. Marienthal 10
St. Marienthal
02899
Kraje
Celostátní
Url adresa
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Žáci a studenti
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
studenti SŠ
Hodnocení