Zlatý oříšek 2019

Aktivita je zdarma

Laureátem se může stát každý chlapec nebo děvče od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně vedle sebe staví úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např.: umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech, v chovatelství, literatuře atd.
Uzávěrka přihlášek letošního ročníku pro krajská kola je 25. září 2019, pro celostátní kolo 15. října 2019.
Další informace o soutěži Zlatý oříšek naleznete jednak v přiloženém dopise pro ředitele škol a také na internetových stránkách www.zlatyorisek.cz.

Datum konání
02.09.2019 - 15.10.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Nadační fond Zlatý oříšek
Adresa
Nad Rokoskou 27
Praha
182 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Obor
Biologie, Chemie, Fyzika, Geografie, Matematika, Ostatní, Programování, Technika, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Hodnocení