Soutěž Hledá se novinář

Aktivita je zdarma

Pro koho

Soutěž pro lidi ve věku 18–25 let, kteří mají zájem o svět médií a chtějí si vyzkoušet práci novináře.

Proč?

Hledá se novinář je kombinace soutěže a vzdělávání samotných účastníků. Kvalitní média jsou nutnou podmínkou fungování demokracie. Mladí lidé dnes vstupují do složitého světa, ve kterém jsou média dostupnější než kdy jindy, zároveň je ale stále těžší se vyznat v tom, jaká sdělení stojí za pozornost. Věříme, že se mohou nejen naučit v mediální krajině orientovat, ale že mohou sami přispět k její kultivaci a převzít tak svou část odpovědnosti za sféru, která se dotýká životů nás všech.

Při naší dlouholeté práci s mladými lidmi se často setkáváme s jejich přesvědčením, že toho ve veřejném prostoru nemohou mnoho změnit. Chceme jim pomocí pozitivních příkladů ukázat, že je možné svět kolem sebe měnit k lepšímu, a pomoci jim s rozvojem dovedností, které k tomu budou potřebovat.

Cíl

Hledá se novinář je vzdělávací soutěž a pořad, které posilují mediální gramotnost zejména mladých lidí (účastníků soutěže, ale také diváků) a kritické myšlení při konzumaci mediálních sdělení. V neposlední řadě chceme poukazovat na důležitost médií pro fungování demokratické společnosti.

Specifické cíle jsou:

  • Přiblížit mladým lidem práci novinářů a poskytnout jim příležitosti vyzkoušet si nabyté znalosti a dovednosti v simulovaných situacích i v praxi. Některé může tato zkušenost motivovat například i pro budoucí novinářskou kariéru.
  • Zvýšit mediální gramotnost diváků, kteří sledují pořad. Formát pořadu, tedy forma reality show, láká diváky, kteří se pohybují mimo bublinu mládeže, která nad informacemi kriticky přemýšlí.
  • Konkrétními mediálními výstupy informovat o tématech, která soutěžící zpracují. Může se jednat o reportáže, články, rozhovory a další formáty. Projekty vymyslí a pod vedením expertů rozpracují sami mladí lidé.
  • Díky doprovodným materiálům bude pořad využíván také přímo ve školní výuce v rámci mediální výchovy.

Hledá se novinář je jedinečnou možností pracovat na sobě a učit se od profesionálů. Může být zároveň ideálním nastartováním kariéry novináře.

Průběh soutěže:

Úvodní workshopy

První kola soutěže jsou především vzdělávací.

  • Účastníci absolvují dva několikadenní víkendové workshopy, na kterých se zaměří například na publicistické žánry, zvládání stresu, novinářskou etiku, atd.
  • Budou mít možnost konzultovat s experty v oboru
  • Na konci druhého víkendového workshopu vybere porota postupující soutěžící

Harmonogram:

  • 29. 11. – 1. 12. 2019: První víkendový workshop
  • 24. 1. – 26. 1. 2020: Druhý víkendový workshop
  • Od února do května 2020: probíhá soutěž. Jedná se o zhruba tři víkendy a dalších pět všedních dní.

Soutěž

Z workshopů postoupí do závěrečných kol soutěže několik finalistů. V každém z nich budou čelit výzvám podobným těm, se kterými se setkávají skuteční novináři.

Výhra

Vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v České republice nebo v zahraničí. Člověk v tísni pokryje náklady do výše 30 000 Kč.

Soutěž jako pořad

O soutěži točíme pořad, na který se může online koukat široká veřejnost.

Díly Hledá se LEADr., projektu, který Hledá se novinář předcházel, můžete vidět zde: STREAM.CZ a Seznam Zprávy.

Datum konání
29.11.2019 - 31.05.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o. p. s.
Adresa
Šafaříkova 24
Praha 2
120 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Žáci a studenti
Obor
Společenskovědní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ, Postgraduální studium
Hodnocení