Fake news a bezpečné chování v online prostoru 12.11.

Aktivita je zdarma

Chcete získat inspiraci pro výuku? Dozvědět se, jaké metodiky a pracovní listy jsou na webu ČT k dispozici? Nebo co nového se v dané oblasti připravuje?
Přijeďte na seminář s tématem Mediální výchovy akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který je zcela zdarma.
Dozvíte se například, jak rozumět televizi, jak vznikají zprávy, jakým způsobem lze televizi využít v hodině. Součástí bloků bude i mobilní žurnalistika, kterou si budete moci vyzkoušet, a seznámení s interaktivními prvky v iVysílání ČT, které můžete využít při výuce ve vaší škole. Zároveň budete moci s ostatními diskutovat o vlastních zkušenostech a společně se zamyslet nad využitelností materiálů v praxi.
V průběhu celého dne se Vám budou věnovat profesionálové z České televize a odborníci na danou problematiku.

Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 
Stav mediální gramotnosti české populace Přednášející: Renata Týmova 60 minut 
Lektor seznámí účastníky s výsledky aktuálního výzkumu České televize a agentury Stem/MARK, který mapoval úroveň mediální gramotnosti u různých sociodemografických skupin české populace. 
 
Fake news: Novodobé fenomény mediálního světa  Přednášející: Marek Wollner 60 minut 
Lektor provede účastníky po změnách, kterými v posledních deseti letech prošel mediální svět.  Vznik nových internetových médií, vliv sociálních sítí, nové fenomény, jako jsou dezinformace, fake news nebo trolling. Kde se berou, jak se šíří a jaký mají vliv na konečné uživatele, diváky a čtenáře? 
Pracovní list a řízená diskuze Přednášející: Renata Týmová a Marek Wollner 30 minut  
Účastníci vypracují ve skupinách pracovní list zaměřený na základní pojmy a principy bezpečného chování v online prostoru. Následuje řízená diskuze nad výstupy z pracovních listů.

Metodická koncepce – 5 klíčových otázek (Jeden svět na školách) Přednášející: Karel Strachota 90 minut 
Mediální krajina se v uplynulém desetiletí proměnila zásadním způsobem. Digitální technologie prostupují našimi životy, většinu informací čerpáme z médií, sociální sítě se staly fenoménem, nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru. To vše klade specifické nároky na všechny, kdo se chtějí v mediálním světě orientovat
a sebejistě pohybovat. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání.  Škola má v tomto směru nezastupitelnou úlohu a mediální vzdělávání by mělo být neoddělitelnou součástí výuky.   
Během workshopu lektor představí nabídku audiovizuálních materiálů a aktivit, které vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni a Česká televize nabízí k posilování mediální gramotnosti žáků. Účastníky workshopu na příkladech konkrétních mediálních sdělení seznámí s konceptem „5 klíčových otázek“, který tvoří základ metodiky. Zahrnuta bude také ukázka praktických pomůcek.
 
Projekt Televize ve Vaší škole Přednášející: Petr Kopecký, Jakub Voříšek 90 minut 
Lektoři představí projekt Televize ve Vaší škole, vysvětlí pojem školní televize a předvedou, jak může fungovat praktická mediální výuka. Promítnou účastníkům výstupy z výjezdních seminářů na českých školách, které natočili sami žáci, a které se vysílaly ve Zprávičkách na ČT :D.  Učitelé se seznámí s principem práce redakce, zkusí napsat a natočit televizní zprávu, čímž prakticky ověří své základní mediální dovednosti.  
Prohlídka redakce Zpravodajství Virtuální studia, technické zázemí, newsroom a další pracoviště 30 minut
 
3. Forma:  Jednodenní workshop s teoretickou i praktickou částí a exkurzí. 
 
4.          Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je podpora a rozvoj schopnosti kriticky nahlížet na mediální sdělení z různých perspektiv současného mediálního světa (od investigativní žurnalistiky po tuzemská i mezinárodní politická vyjádření). Lektoři České televize i organizace Člověk v tísni, konkrétně projektu Jeden svět na školách se podělí o zkušenosti i inspirativní nápady k rozvoji analytického i kritického posuzování informací pro následné využití v pedagogické praxi.    
 
5.          Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

6.          Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: Seminář je koncipován pro maximálně 30 účastníků. Je určený pedagogům na druhém stupni základních škol a pedagogům středních škol, kteří využívají při výuce audiovizuální materiály. Primárně je koncipován pro pedagogy občanské výchovy, dějepisu, pedagogy věnující se vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, respektive těm, kteří se věnují mediální výchově.

V případě zájmu se registrujte na adrese seminare@ceskatelevize.cz. Do předmětu uveďte „Seminář pro pedagogy“, do těla emailu pak Vaše jméno nebo jméno pedagoga, který se zúčastní, název školy a aprobaci.

Datum konání
12.11.2019 - 12.11.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Česká televize
Adresa
Kavčí hory
Praha 4
140 70
Kraje
Celostátní
Url adresa
Typ
Pedagogové
Obor
Společenskovědní
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení