Geotechnika 2020

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava si vás dovoluje pozvat na 17. ročník mezinárodní odborné konference Geotechnika 2020. Organizátoři věří, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a zároveň přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Odborným garantem konference je doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

 Hlavní témata

 • Nové technologie a materiály v geotechnickém, podzemním a hornickém stavitelství
 • Pokrokové metody zakládání staveb a progresivní základové konstrukce
 • Aktuální geotechnické problémy podzemního a dopravního stavitelství
 • Environmentální geotechnika a hydrogeologie (svahové poruchy a sesuvy, výsypky, zaplavovaná území, protipovodňové hráze, odkaliště, úložiště jaderného odpadu, šíření kontaminantů)
 • Energetická geotechnika (problematika geotermální energie, energetické geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů apod.)
 • Geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice
 • BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
 • Vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky a geofyziky v geotechnice
  a podzemním stavitelství
 • Výuka geotechniky na vysokých školách

Aktuální ročník

17. - 18. 9. 2020, Horský hotel Soláň, Bzové 339, 756 05 Karolinka [mapa]

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zdvořile žádáme o zaslání názvu příspěvku s uvedením autorů a abstraktu své přednášky v rozsahu max. 1 strana A4 v jazyku českém, slovenském anebo anglickém nejpozději do 31. 3. 2020 na adresu sekretariátu konference hana.sedlarova@vsb.cz nebo prostřednictvím formuláře. Pro registraci účasti a volbu ubytování slouží formulář dustupný níže.
O přijetí přihlášeného příspěvku do odborného programu konference a požadované formě vypracování budou autoři písemně informováni do konce dubna 2020. V případě přijetí příspěvku bude požadovaný termín vypracování příspěvků v rozsahu max. 6 stran A4 do 15. června 2020.

Přihláška k účasti

Pro přihlášení účasti využijte formuláře, který je dostupný zde. Při úhradě účastnického poplatku bankovním převodem zadejte do zprávy pro příjemce Vaše jméno, příjmení a název společnosti.

Více info naleznete ZDE

Datum konání
17.09.2020 - 18.09.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
VŠB - TU Ostrava
Adresa
17. listopadu 2172/15
Ostrava
70800
Kraje
Celostátní
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Geografie, Technika
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ, Pedagogové, Odborná veřejnost
Hodnocení