Architektura v perspektivě

Konferenci pořádá každoročně Katedra architektury Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Témata konference

  • Teorie a filozofie architektonického navrhování
  • Urbanismus a veřejný prostor
  • Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
  • Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
  • Venkovský prostor a architektura venkova
  • Ekologické aspekty v architektuře
  • Trendy a technologie v architektuře

Aktuální ročník

14. - 15. října 2020, Nová aula Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, sál NA2 [//www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@ax=141678432@ay=135188192@at=Nov%C3%A1%20aula%20V%C5%A0B-TUO@ad=Architektura%20v%20perspektiv%C4%9B@x=141676352@y=135187008@z=15" style="color: rgb(130, 70, 175);">mapa]

Podrobný program konference je k nahlédnutí na odkazu zde

Datum konání
14.10.2020 - 15.10.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
VŠB - TU Ostrava
Adresa
17. listopadu 2172/15
Ostrava
70800
Kraje
Celostátní
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Ostatní, Technika
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ, Pedagogové, Odborná veřejnost
Hodnocení