Workshop pro mladší řešitele AO

Aktivita je zdarma

Workshop je integrován do rámce systematického vzdělávání v rámci Astronomické olympiády. Projekt zajišťují zkušení lektoři z Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR a Hvězdárny a planetária hl.m. Prahy. Je kladen důraz na propojení a názorné vysvětlení mnohdy abstraktních astronomických témat pomocí analogií s objekty a procesy každodenního života, což přispívá k rychlejšímu pochopení probírané problematiky a podnícení dalšího zájmu u účastníků. Dále se zaměřuje na osvojení si praktických zkušeností a zvládnutí překážek, které potkávají odborníky při projektování vesmírného programu nebo pozorovacího času na observatořích.

Projekt byl podpořen v rámci programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol pod číslem 0018/7/NAD/2020.

Datum konání
26.06.2020 - 29.06.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Česká astronomická společnost
Adresa
Fričova 298
Ondřejov
25165
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
25.05.2020 - 01.06.2020
Aktivita
Pobytová aktivita
Obor
Astronomie
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení