Systematický úvod do problematiky nadání

Aktivita je zdarma

2. Obsah programu:Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.Použité metody:Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:·         Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost·         Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.·         Systém péče o nadané děti na škole.·         Specifické vzdělávací potřeby nadaných (dále ND), nejčastější chyby.·         Vliv ZŠ na rozvoj nadání.·         Formy nadání a talentu.·         Způsoby identifikace nadání.·         Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.·         Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.·         Přehled soutěží a aktivit pro ND.·         Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání.


Datum konání
31.08.2020 - 31.08.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Adresa
Kraje
Zlínský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení