Setkání krajské koordinační skupiny

Aktivita je zdarma

MŠMT má jako jednu z priorit podporu nadání (je vytvořena koncepce podpory nadání  na roky 2015 – 2020). Na realizaci jednotlivých cílů v koncepci se podílí NPI ČR.NPI ČR má v každém kraji na starosti vytvoření a činnost Krajské koordinační skupiny (dále KKS - což je užší skupina odborníků). A dále NPI ČR vytváří a rozšiřuje Krajskou síť podpory nadání - členové KKS jsou nedílnou součástí.Členové KKS jsou: krajský koordinátor SPN (NPI ČR); psychologové a speciální pedagogové; koordinátoři pro oblast soutěží; zástupci krajských úřadů; pedagogové; inspektoři ČŠI (garantuje ČŠI) a zástupci dalších institucí dle uvážení v jednotlivých krajích.


Datum konání
08.09.2020 - 08.09.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Adresa
mládeže a sportu; třída T. Bati 21; Zlín
Kraje
Zlínský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení