Kritickým myšlením k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč předměty

Aktivita je zdarma

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí konkrétních metod, technik a strategií kritického myšlení. Je rozčleněn do čtyř modulů, ve kterých učitel prostřednictvím vlastních prožitků následně analyzuje použité konkrétní metody, techniky a strategie. Postupně zvládá metody rozvíjející aktivní učení a kritické myšlení. Získané znalosti projektuje do vlastní výuky, připraví si vlastní materiály, prezentuje poznatky z vlastní výuky a diskutuje o tom ve skupině. Seznámí se s celou škálou kooperativních metod a se způsobem hodnocení učebního procesu. Vše bude vždy zaměřeno na konkrétní stupeň vzdělávání. Konkrétní metody v jednotlivých modulech jsou orientační. Lektor postupuje podle složení a potřeb skupiny.Modul I: (8h)  Očekávání, myšlenkové mapy, Brainstorming, práce s naučným textem – INSERT, tabulka INSERTu, Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – E-U-R, Vím-chci vědět-dozvěděl/a jsem se, Bod zlomu, srovnávací tabulka, Pětilístek, práce s populárně-naučným textem: Skládankové učení verze II., Práce s narativním textem: Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Informace k portfoliuModul II: (8h) Sdílení - Co se nám ve třídě dařilo a ne Téma dne: kladení otázek, druhy otázek, různé úrovně vzdělávacích cílů:, Jak se ptát, abychom rozvíjeli u dětí myšlení vyššího řádu: Skupinková práce s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů, Nižší a vyšší hladiny žákova myšlení, Volné psaní + Kostka. Řízené čtení, čtení s předvídáním. Práce s narativním textem, Ukázková hodina vhodná pro různé stupně vzdělávání, Vennův diagram.  Skupinové plánování zavádění metod do praxe, podrobněji k fázi Evokace. „Úkol“ využití získaných poznatků do vlastní výuky vč. vlastních materiálů.Modul III: (8h) Sdílení, ohlasy na dosavadní práci ve třídách: Třífázový rozhovor. Prezentace hodin plánovaných podle E-U-R a vyzkoušených ve třídě, analýza, diskuze. Téma kooperace: Literární (badatelské) kroužky, Skládankové učení-verze I., Kolující flipy, Plánování od didaktického potenciálu textu – přednáška s ukázkami; zavádění metod do praxe; Diskuze, analýza.Modul IV: (8h) pokračování  Prezentace hodin plánovaných podle E-U-R a vyzkoušených ve třídě, podrobněji k fázi reflexe, analýza, diskuze. Soupis absolvovaných metod a jejich rozčlenění do E-U-R, Životní dovednosti a práce s grafickým organizérem, Další metody práce s naučnými texty dle potřeb skupiny (T-graf – argumentační esej).


Datum konání
14.09.2020 - 05.11.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Věra Mühlheimová
Adresa
Západní 15
Kraje
Karlovarský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení