Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných žáků

Aktivita je zdarma

Záměrem kurzu je seznámit vyučující s klasickým modelem argumentace a kritického myšlení a poskytnout jim návod, jak nadaným studentům umožnit rozvoj v této oblasti. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednotlivé standardizované úlohy a osvojit si dovednosti s argumentací a kritickým myšlením spojené a to tak, aby tyto dovednosti mohli využít pro rozvoj potenciálu nadaných žáků. V jednotlivých částech si účastníci osvojí schopnost naučit nadané žáky budovat argument, zajistit jeho relevanci a postřehnout možné klamy a omyly. Žáci tak získají základní výbavu, o kterou mohou opírat své odborné práce a výzkumy v jakékoli vědecké oblasti. Obsahově je kurz zaměřen na následující témata:

1) Argument a dialog

2) Způsoby, jak dobře porozumět argumentu

3) Argumentační schéma

4) Argumentační diagramy

5) Výstavba dialogu

6) Jak postihnout klamy a omyly v protiargumentaci

7) Jak zajistit relevanci argumentu

8) Praktické usuzování a diskuze

Každé téma bude k dispozici elektronicky i s příslušnými zdroji a modelovými příklady, které mohou účastníci využít ve své každodenní praxi.

 


Datum konání
02.10.2020 - 02.10.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Adresa
Potoky 267
Kraje
Zlínský
Url adresa
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení