Science Café Písek: Jaderná energetika

Aktivita je zdarma

Využití energie štěpení jader těžkých prvků se stalo fenoménem zásadních technologických inovací ve výrobě elektřiny v druhé polovině dvacátého století. Počátek nového tisíciletí je charakterizován masivní orientací na zásadní změny v energetice vyvolané potřebou udržitelnosti kvality životního prostředí a zejména obavami z důsledků nevratných klimatických změn. Tato agenda se celosvětově stala agendou politickou a hlasy odborníků a spoléhání se na technické parametry a přírodní a fyzikální zákony není na pořadu dne. Právě proto je třeba kriticky zhodnotit přínos jaderné energetiky k udržení kvality životného prostředí a k dekarbonizaci energetiky, což jsou zásadní požadavky dneška. V prezentaci bude podána informace o podstatě využití energie štěpení (jaderný reaktor a elektrárna), o bezpečnosti tohoto způsobu výroby elektřiny, vlivech na životní prostředí a zneškodnění radioaktivních odpadů. Důraz bude kladen na jednoduché informace potvrzující, že se jedná o špičkový prostředek výroby elektřiny sloužící rovněž ke snížení emisí skleníkových plynů a popření mýtů, které jsou na konto jaderné energetiky živeny. V souvislosti se silnou tendencí vyvolávanou aktivisty i politickými silami v řadě zemí bude diskutována mediální prezentace jaderné energetiky. Rovněž bude podána stručná informace o současném stavu přípravy nového jaderného zdroje v Dukovanech i o jeho významu pro řešení budoucí poptávky po elektřině.

Datum konání
16.09.2020 - 16.09.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Pí local club
Adresa
Velké náměstí 114
Písek
39701
Kraje
Jihočeský
Url adresa
Registrace od - do
14.09.2020 - 16.09.2020
Typ
Odborná veřejnost
Obor
Fyzika
Cílové skupiny
Odborná veřejnost
Hodnocení