Online kroužky Intellectus

Jaké online kurzy jsou k dispozici?

Momentálně jsme pro Vás a Vaše děti připravili následující online kroužky - pololetní, měsíční či 14 denní:

Začátky online kroužků, online přihlášky anebo video, které Vám kroužek přiblíží naleznete zde: http://intellectus.cz/online-krouzky/

Jak výuka online kroužků probíhá?

Přihlášené dítě se pomocí svého Google Mailu přihlašuje do interaktivní třídy, kde na něj čekají materiály a úkoly. Úkoly jsou dítěti přístupné po celou dobu kroužku a jejich řešení odevzdává jednoduše v interaktivní třídě. Lektor dítěti poskytuje zpětnou vazbu, doporučení pro vylepšení i motivaci do další práce.

Nedílnou součástí každé výuky je i možnost konzultace problémů s lektorem, odborníkem v daném oboru, se kterými si děti neví samy rady. Na dotazy, ale i vysvětlení nové látky a společnou práci, obdobnou jako by probíhala fyzicky na kroužku, je ve smluvený čas připraven lektor v online konferenční místnosti

Online kroužky stále dodržují zásady aktivit Intellectus.  Lektoři kurzů jsou odborníci ve svém odvětví, ať už jde o programování a informatiku nebo biologii a chemii, a jsou připraveni s dětmi plnohodnotně trávit čas i na dálku. Dbáme také na individuální přístup k zájmu a rozvoji žáků, a proto je kapacita jednoho kroužku maximálně 5 dětí.

Co k účasti na kroužku dítě potřebuje?

Pro přihlášení do interaktivní třídy je potřeba, aby dítě mělo svůj Google Mail. Pro připojení do interaktivní třídy online konferenční místnosti potřebuje dítě notebook, počítač nebo tablet. Pro diskuzi v rámci konferenční místnosti je nutné mít zařízení s vestavěným mikrofonem nebo ještě lépe sluchátka s mikrofonem. 

Pro badatelské kroužky, jejichž součástí jsou samozřejmě i domácí experimenty, nepotřebujete nic speciálního, stačí standardní domácí potřeby jako je průhledná sklenička nebo kelímek, větší zavařovací sklenice s víčkem, trocha soli nebo octa apod. Také doporučujeme mít po ruce pracovní tričko a hadřík pro případ nehody ? Ke všem pokusům dostanou děti v rámci kurzu návod a pracovní list, který si mohou doma vytisknout a vyplňovat přímo při bádání.

Datum konání
01.01.2021 - 30.12.2021
Pravidelná
Ano
Den
pondělí
Od - do
-
Organizátor
Intellectus
Adresa
online
online
online
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
21.01.2021 - 31.12.2021
Typ
Žáci a studenti
Obor
Biologie, Chemie, Fyzika, Ostatní, Programování, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň
Hodnocení