Prestižní grant MUNI Award je poprvé vypsaný i pro juniorní vědce

Aktivita je zdarma

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (dále jen MASH JUNIOR) je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D.; akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation".

U úspěšných navrhovatelů projektů musí být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC. Nezanedbatelným aspektem tohoto typu grantové podpory je motivace pracovišť investovat do mimořádných vědeckých talentů, jejichž dosavadní vědecká historie může i nemusí být spjata s MU.

Nositel MASH JUNIOR bude mít na Masarykově univerzitě plný pracovní úvazek. Do 2 let od zahájení MASH JUNIOR nositel předloží žádost o ERC.

Součástí tohoto pracovního úvazku je také aktivní propagace vědy realizované na MU formou realizace jedné akce zaměřené na popularizaci/komunikaci vědy (například přednášky) směrem k laické veřejnosti, a to jednou ročně. Dále se od nositele tohoto prestižního grantu očekává reprezentace Masarykovy univerzity a aktivní účast v utváření budoucího směřování vědy a výzkumu realizovaných na MU, a to po celou dobu pracovního působení nositele tohoto grantu na MU. Tedy i po skončení grantu MASH JUNIOR.

  • Alokace: Předpokládaný počet udělených grantů: 6–9 grantů ročně
  • Roční rozpočet: 2 mil. Kč/rok
  • Délka financování: 3 roky s možností prodloužení o další 2 roky
  • Hodnocení, interview a negociace 1. leden 2021 – 30. duben 2021
    Realizace projektů v průběhu 2021 (dle negociace)
Datum konání
01.01.2021 - 30.09.2025
Pravidelná
Ne
Organizátor
Masarykova univerzita
Adresa
Botanická 68a
Brno
612 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
21.09.2020 - 31.12.2020
Aktivita
Stáž
Typ
Žáci a studenti
Obor
Astronomie, Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Ostatní
Cílové skupiny
Postgraduální studium
Hodnocení