On-line konference pro učitele českého jazyka

Čekají vás videozáznamy zkrácených přednášek a k nim doprovodné materiály, pracovní listy ke stažení a další aktivity. Díky formátu on-line budete mít možnost se podívat ne na tři semináře, které byste navštívili na kunratické konferenci, ale na všech dvanáct! Navíc z vašeho domova a ve vámi vybraném čase. Konference je vhodná pro vyučující 2. stupně ZŠ, VG a SŠ.

Témata 12 on-line seminářů

 1. Jak se mění lexikální zásoba současné češtiny
 2. Tajemství vlastních jmen ve školní praxi
 3. Kolik jazyků má česká literatura?
 4. Jak snadno a rychle porovnat varianty v psané a mluvené češtině a naučit je studenty rozlišovat
 5. Slovo v kostce aneb Co se snadno dozvíme o českých slovech
 6. Zajímavosti z jazykové poradny aneb Nová databáze poradenských dotazů
 7. Nebojte se slovotvorby!
 8. A co když jsme to my? Velké příběhy evropské kultury a možnosti jejich aktualizace.
 9. Možnosti pojetí výuky českého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné
 10. Avantgarda v Čechách
 11. Česká moderna
 12. Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu
Datum konání
21.10.2020 - 22.11.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Nakladatelství Fraus
Adresa
Edvarda Beneše 2438/72
Plzeň
30100
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
20.10.2020 - 31.10.2020
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Ostatní, Společenskovědní, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení