ViBuCh 2020 - 11. ročník

Aktivita je zdarma

ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky) je celoroční korespondenční seminář organizovaný Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Řešit jej mohou studenti středních škol se zájmem o chemii z celé České a Slovenské republiky.

V každém ročníku na Tebe čekají čtyři série úloh, které jsou dvojího typu. Tematické úlohy se zaměřují na aktuální témata chemického výzkumu nebo dopodrobna rozebírají některé oblasti studia chemie. Naopak úvodní úlohy mohou zlehka naťuknout zajímavé části chemie a obvykle bývají jednodušší. V každé sérii najdeš tři tematické úlohy (pro každé téma jednu) a dvě úvodní.

Proč se účastnit?

  • Podíváš se za hranice středoškolské chemie.
  • Poznáš, jaká témata řeší současný chemický výzkum.
  • Budeš se moci lépe rozhodnout, co chceš studovat, a pokud se rozhodneš pro chemii, usnadníš si první semestry na vysoké škole.
  • Dostaneš možnost požádat o prominutí přijímacích zkoušek na několik přírodovědných oborů na PřF MU.
  • Tři nejlepší řešitelé od nás dostanou hodnotnou chemickou literaturu.
  • Můžeš za námi přijet na podzimní a jarní setkání řešitelů a na letní soustředění.
  • Poznáš nové kamarády a zjistíš, že chemie není nuda.
  • Budeš se moci podívat do jedněch z nejmodernějších laboratoří v České republice a zažít život na univerzitě!

Prominutí přijímaček

Pokud budeš mít celkový prospěch z profilových předmětů do 1,5 vč. nebo nadprůměrné výsledky v národních srovnávacích zkouškách (NSZ), můžeš jako řešitel ViBuChu požádat o prominutí přijímací zkoušky na různé specializace bakalářského studijního programu Chemie Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování na PřF MU. Pokud se hlásíš na jiný program blízký chemii (Biochemie, Experimentální biologie, Životní prostředí a zdraví), neváhej v žádosti o prominutí přijímacích zkoušek uvést i ViBuCh, je možné, že k tomu bude také přihlédnuto. Aktuální informace o podmínkách pro prominutí přijímací zkoušky najdeš na webových stránkách PřF MU. Úspěšnost tvé žádosti záleží mj. na kapacitě programu a tom, jak si ve ViBuChu povedeš. Rozhodně se vyplatí si žádost podat! Žádat mohou všichni uchazeči, kteří skládají maturitu v aktuálním školním roce nebo v roce předchozím.

Zájemcům potvrzujeme řešitelství a aktuální bodový zisk v průběhu února. Můžeš si nechat uznat i řešitelství z předchozích ročníků – v takovém případě nám napiš v únoru email na vibuch@chemi.muni.cz.

Pokud v některém ročníku budeš úspěšným řešitelem, tedy získáš alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, dostaneš na konci ročníku diplom úspěšného řešitele, který můžeš také přiložit k žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Pokud je zároveň splněn požadovaný prospěch z profilových předmětů, bývá obvykle žádostem úspěšných řešitelů vyhověno vždy!

Datum konání
07.10.2020 - 30.06.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
Adresa
Kamenice 753/5
Brno
63500
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
07.10.2020 - 15.11.2020
Typ
Žáci a studenti
Obor
Chemie
Cílové skupiny
studenti SŠ, Pedagogové, Rodiče
Hodnocení