Škola 4: On line - Koučem (nejen) své třídě - Alena Zímová

Zpětná vazba je pro nás klíčová, stejně jako pro děti, spolupracovníky i celé naše okolí. Pomáhá nám
řídit výkon náš i ostatních. Důležitý je způsob podání zpětné vazby, rozvojová zpětná vazba stimuluje
proaktivitu, samostatnost, zvyšuje radost z práce a učení, a také ochotu přinášet něco navíc. V druhé
části workshopu si projdeme zásady hodnocení koučovacím způsobem.
Workshop není přednáška či školení, je nutné počítat se zapojením každého, byť v online omezeném
prostředí. Podmínkami práce jsou udržení bezpečného prostředí, předpokladem je otevřenost a
ochota poznávat a měnit.

Na seminář je nutné se registrovat.

Za organizační tým

Tomáš Blumenstein, +420 603 726 030

Markéta Jahnová, jahnova@skola4.cz+420 736 772 174

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Alena Zímová
24.11.2020, 13:00  —  24.11.2020, 16:00
On line

Datum konání
24.11.2020 - 24.11.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
Mensa
Adresa
Masarykovo nám. 108/1
Vyškov
682 01
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
16.11.2020 - 23.11.2020
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení