Seriál digitálních kompetencí pro učitele od Czechitas

Cílem studia je propojit učitele a odborníky, porozumět IT, naučit se lépe učit a mít k dispozici konkrétní podklady. Také je účastníkům umožněno mezi sebou diskutovat a sdílet zkušenosti.

Seriál Digitální dovednosti je rozdělený do 7 tematických bloků. Každý blok má dvě až čtyři večerní lekce formou živého online videohovoru. Můžete se přihlásit na celý seriál nebo si vybrat pouze témata, která Vás zajímají více.

  1. Úvod do světa IT: Cílem bloku je posílit rozhled učitele a jeho základní orientace ve světě IT, obsahuje základní pojmy, bez kterých se v informatice neobejdete.
  2. Digitální dovednosti: Cílem blokuje naučit se naplno využívat nejrůznější technologie, které jsou aktuálně k dispozici. Seznamuje se základními pojmy a postupy týkajícími se online kanceláře, umělé inteligence a jejich využití ve vzdělávání.
  3. Metodika výuky: Cílem tohoto blokuje naučit se efektivněji učit (nejen programování, znalosti budou přenositelné i do dalších oblastí).
  4. Bezpečnost ve světě IT: Cílem bloku je ovládnout svět informačních technologií, umět získávat informace a užívat internet bezpečným způsobem. Zároveň bude téma bezpečnosti propojeno v souladu s RVP a školními předměty. Účastníci tak získají cenné a ucelené informace o postupech v případě problémů s kyberšikanou či se dozví, jak rozpoznat falešné zprávy (fake news).
  5. Výukové nástrojeObsahem tohoto bloku jsou nejrůznější nástroje pro zvýšení interaktivity ve výuce, ať už v prezenční či distanční formě. Seznamuje s nástroji vhodnými pro ověřování úrovně znalostí žáků či opakování na konci hodiny/tématického celku. Taktéž zahrnuje online nástroje vhodné pro projektovou výuku či tvorbu materiálů do výuky, sdílené tabule, myšlenkové mapy apod.
  6. Algoritmizace: Co je to algoritmus? V průběhu tohoto bloku se bude o problémech přemýšlet analytickým způsobem, rozkládat je na dílčí části a postupně je řešit. Zahrnuje také možnost práce s programovatelnými robotickými hračkami.
  7. Programování:  Tento blok obsahuje programovací jazyky vhodné pro výuku programování na různých typech škol, nebo jak vůbec s výukou programování začít. Seznamuje také se základy programování ve vybraném jazyce vhodném pro určitou věkovou skupinu (ZŠ: Scratch, SŠ: JavaScript).

Účast na sérii webinářů (nebo některém z bloků) je zpoplatněna, cena se pro různé bloky liší. 

Bližší informace a cenu jednotlivých částí Seriálu najdete na webu Czechitas.

Datum konání
01.02.2021 - 31.05.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Czechitas
Adresa
Václavské náměstí 837/11
Praha
11000
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
14.01.2021 - 29.01.2021
Obor
Ostatní, Programování
Cílové skupiny
Odborná veřejnost
Hodnocení