Online slavnostní přednáška diváky zavede do nitra mitochondrií

Aktivita je zdarma

Nemocných rakovinou v meziročním srovnání přibývá. Zhoubné nádory jsou u nás dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních chorobách. Lékaři a vědci se snaží tento smutný trend alespoň trochu zvrátit.

Cílem bádání je hledat ve zhoubných buňkách oblasti, po jejichž zásahu se už nevzpamatují a zaniknou. „Tato zásahová místa by měla být ideálně přítomna u širokého spektra nádorových onemocnění. Snažíme se tedy odhalit Achillovu patu nádorů, jak se někdy říká,“ přibližuje Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR.

Jeho výzkum se specializuje na mitochondrie. Jde o malé útvary, které mají pro naprostou většinu buněk – nikoli pouze nádorových – zcela zásadní funkci. Vytvářejí zejména energii pro buňky, jsou to jakési mikroelektrárny. Mitochondrie nádorových buněk se ale zásadně liší od mitochondrií zdravých buněk.

Jiří Neužil v přednášce přiblíží, co se v nich děje, například jak mitochondriím vadí, když se jim z „dopravního pásu sypou elektrony“, které pro ně představují palivo. Diváci také uslyší, jak se vyvíjí klinické hodnocení nadějné léčebné látky MitoTam.

Slavnostní přednáška proběhne 26. dubna 2021 od 16.00 hodin. Všichni zájemci ji mohou sledovat v přímém přenosu iVysílání České televize.  

2021_04_08_iVysílání

Jiří Neužil je vedoucím laboratoře molekulární terapie v Biotechnologickém ústavu AV ČR, která navrhuje a vyvíjí nové protirakovinné látky. Jde zejména o analogy vitaminu E. Zajímají ho molekulární mechanismy apoptózy neboli programované buněčné smrti. Ukázalo se, že mitochondrie mohou představovat stabilní cíl pro apoptózu, což by mohlo jít využít při terapii rakoviny.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Titul Ph.D. obhájil v době, kdy pracoval v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Po krátkých i delších zahraničních stážích strávil sedm let v Heart Research Institute v Sydney. Následně pracoval jako juniorský vedoucí laboratoře v Ludwig-Maximilians-Universität München. Poté získal trvalé místo na Griffith University v Southportu, kde se věnoval biologii nádorových onemocnění. Publikoval více než dvě stovky originálních či přehledových článků.

Objevil mitochondriální komplex II jako nové zásahové místo pro léčbu nádorů a navrhl novou skupinu protirakovinných látek cílených právě do mitochondrií. Mezi jeho významné objevy patří horizontální přenos mitochondrií v modelu nádorových onemocnění. Je spoluautorem několika patentů. Jeden je základem aktuálního testování nové protirakovinné látky na pacientech.

V pondělí 26. dubna 2021 si zde budete moci stáhnout brožuru s obsahem slavnostní přednášky.

Datum konání
26.04.2021 - 26.04.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Biotechnologický ústavu AV ČR
Adresa
Průmyslová 595
Vestec
25250
Kraje
Středočeský
Url adresa
Registrace od - do
19.04.2021 - 26.04.2021
Typ
Odborná veřejnost
Obor
Biologie
Cílové skupiny
Odborná veřejnost
Hodnocení