Vzdělávací program "Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ"

Seminář je zaměřen na přiblížení a praktické vyzkoušení metod a technik, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti žáků na 1. stupni ZŠ. Učitelé 1. stupně, kteří mají zájem obohatit hodiny čtení novými metodami, budou seznámeni s obsahem pojmu čtenářská gramotnost, ale především si prakticky vyzkouší, které metody je vhodné do výuky na 1. stupni zařadit. Pro žáky zajímavou metodou je např. čtení s předvídáním, která může být obohacena i o techniky z dramatické výchovy, metoda I.N.S.E.R.T., využitelná pro vyhodnocování přečtených informací, ale také dílna čtení. Cílem je i přiblížit učitelům a vychovatelům možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti v jiných předmětech i ve školních družinách. Jednoduché metody jim pomohou rozvíjet u žáků nejen vědomosti, ale především postoje a hodnoty.

Doporučeno: učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení Poplatek: 820 Kč
Pracoviště: Zlín Garant: Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Místo konání: on-line Lektor: PhDr. Vladimíra Neužilová
Počet hodin: 8 vyučovací(ch) hodin(y)
Datum konání
14.09.2021 - 16.09.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
15.06.2021 - 13.09.2021
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové, Odborná veřejnost
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové, Odborná veřejnost
Hodnocení