Noc vědců

Aktivita je zdarma
Místo konání akce: Hvězdárna Valašské Meziříčí
Typ akce: akce pro veřejnost
Termín konání akce: 24.09.2021

V pátek 24. září 2021 se tedy uskuteční v pořadí již šestnáctý ročník této akce, letos na téma - ČAS.   Kolik času zbývá? Záleží na úhlu pohledu. Čas můžeme a nemusíme měřit. Vybízí ale k nekonečné fantazii a otevírá dobrodružný svět. Odhalme společně tajemství relativity, nesmrtelnosti, stárnutí nebo vývoje. Přijďte včas a poznejte čas nejen jako fyzikální veličinu.

O Noci vědců: V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

K této celoevropské akci se opět připojí i Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

 Program Noci vědců na valašskomeziříčské hvězdárně:


17:00 – 17:45

Stratigrafie – aneb jak měříme čas v historii Země

  Krátké povídání o tom, jak nejen geologové měřili a měří čas událostí odehrávajících se v dávných dobách, a proč to dělají… Krátké povídání bude doplněno představením vybraných fosílií a hornin s představením, jak se určuje stáří dané horniny.

18:00 – 18:45

Proti proudu času

 

Komentovaná prohlídka historické Ballnerovy hvězdárny. Měření času není jenom doménou matematiků a fyziků, ale je přítomno i ve vědách zkoumajících lidskou společnost. Exkurze do dějin způsobů měření času a jeho vlivu na život lidí včetně valašskomeziříčských hvězdářů.

 

19:00 – 20:00

V hlavní roli čas aneb astronomická pozorování trochu jinak


  Přednáška pro veřejnost - Astronomie je jednou z vědních disciplín, kde se pracuje s velmi nepatrnými okamžiky času stejně tak jako s miliardami let a stářím celého našeho vesmíru. Představíme Vám, jak hlídáme přesný čas a měříme okamžiky zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy, jak pozorujeme změny v jasnosti hvězd v průběhu času. Podíváme se jak dlouho může trvat sluneční erupce a jak pomíjivý a zároveň nesmírně zajímavý může být průlet meteoru na nočním nebi.
Součástí přednášky bude i exkurze k dalekohledům.

Od 20:00

Astronomické pozorování

  V případě příznivého počasí proběhne pozorování objektů noční oblohy v centrální kopuli hvězdárny.

V rámci programu, který pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Datum konání
24.09.2021 - 24.09.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Adresa
Vsetínská 78
Valašské Meziříčí
75701
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
01.09.2021 - 23.09.2021
Typ
Žáci a studenti
Obor
Astronomie
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň, Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení