TMOU! 23: hra, která vás převeze...

Smysl hry

Smyslem hry je v týmu projít předem neznámou trasu na základě luštění předem neznámého počtu šifer. Vyluštěná šifra zpravidla poskytuje informaci o tom, kde se nalézá další stanoviště s šifrou.

Start, cíl, trasa

  • Hra začíná v pátek 4. 11. 2022 v 17:00 v Brně (přesné umístění se včas dozvíte) a končí v sobotu 5. 11. 2022 ve 12:00 v blízkosti Brna s dojezdem na Brno hl. n. do 30 minut.
  • Na start přijďte s dostatečným předstihem, abyste si mohli v klidu vyzvednout startovní sadu a prostudovat startovní informace.
  • TMOU úspěšně projde tým, který na základě úspěšného vyluštění šifer dorazí do cíle; do cíle musí dorazit alespoň dva hráči.
  • Šifry na stanovištích jsou zpravidla označeny logem TMOU 23, číslem, kódovým slovem a logem Instruktorů Brno, zbylo-li na něj místo.
  • Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení nesprávného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou šifru. Je povoleno vynechat dílčí šifru (tradičně např. na startovní multi-šifře), pokud je týmu na základě luštění zřejmé, kam má pokračovat.
  • Každý tým si smí vzít 2 identické kopie šifry, není-li uvedeno jinak.
  • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace psaná kurzívou, pak její text neobsahuje šifru.
  • Cokoliv ve hře dostanete, vyluštíte, použijete… může být důležité i na některém z následujících stanovišť.
  • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí šifry), oznamte to telefonicky organizátorům (telefonní čísla budou oznámena v informacích na startu).
  • Pokud chcete hru absolvovat s kočárkem nebo vozíkem, kontaktujte organizátory

TMOUInfo

Nad hrou bdí online systém TMOUInfo, který zaznamenává průchod týmu hrou a slouží také při nenadálých situacích pro komunikaci organizátorů s týmem. Bližší informace o TMOUInfu se dozvíte na startu.

Datum konání
04.11.2022 - 05.11.2022
Pravidelná
Ne
Organizátor
Instruktoři Brno
Adresa
Míčkova 947/38
Brno
614 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
28.08.2022 - 16.10.2022
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Rodiče
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ, Postgraduální studium, Pedagogové, Rodiče
Hodnocení