Pozvánka na stáže pro pedagogy

Rozvoj nadání žáků patří k prioritám ve vzdělávání. Jak ale pracovat s nadanými žáky ve výkonnostně heterogenním kolektivu často přeplněné inkluzivní třídy? S pedagogy (účastníky stáže) navštívíme výuku v první třídě na ZŠ Křídlovická v Brně pod vedením třídní učitelky Aleny Novákové. Nejdříve proběhne stručné představení třídy a edukačních postupů diferenciace a individualizace (práce s Bloomovou taxonomií kognitivních cílů; zařazování strategií Daltonské výuky; tvorba gradovaných a doplňujících úloh; konstruktivistické výukové metody; podpora samostatnosti a spolupráce; zařazování technik formativního hodnocení se zaměřením na vrstevnické hodnocení). Od 8:55 do 10:45 budeme hospitovat ve školní třídě a sledovat vybrané edukační postupy. Od 10:45 do 11:40 proběhne reflexe s diskusí.

Datum konání
06.03.2023 - 10.05.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI ČR Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
06.03.2023 - 10.05.2023
Aktivita
Stáž
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení