Pozvánka se vzdělávací program Systematický úvod do problematiky nadání pro MŠ

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání v MŠ obnáší, a navede je k vytváření vlastního systému péče o nadání na konkrétním zařízení. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání,  rozdíly v pojmech nadané a mimořádně nadané dítě,  významem rané stimulace v předškolním období, vzdělávací potřeby nadaných dětí, specifika a odlišnosti v oblasti biologického a psychického vývoje, formy práce s nadanými dětmi, různými typy nadání a 9 typů inteligence, instituce, které se nadaným dětem věnují a jejich nabídka, možné formy spolupráce s rodiči, nabídka vhodných aktivit pro děti s vyšším potenciálem. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své MŠ systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Datum konání
06.03.2023 - 05.10.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
06.03.2023 - 04.10.2023
Aktivita
Stáž
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení