Edukace nadaného dítěte: Inspirace od maminky nadaného žáka

Aktivita je zdarma

Odborníci zabývající se nadáním doporučují identifikovat nadání v předškolním věku, aby mohlo být adekvátně rozvíjeno. I když nejčastěji s nominací nadání v tomto věku přicházejí rodiče, často se potýkají s nejistotou, zda opravdu jejich dítě vykazuje znaky nadaní. Ale ani další kroky, jako například volba školy, nejsou jednoduché. V prezentovaném rozhovoru se posluchači seznámí, jak si s těmito problémy poradila maminka mimořádně nadaného chlapce. Příběh malého prvňačka může být inspirativní jak pro rodiče, tak pro učitele.

Webinářem vás provede

doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.

Působí na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU, učitelství biologie a chemie pro SŠ. Před nástupem na PdF MU působila jako učitelka ZŠ a poté jako zástupkyně ředitele na gymnáziu. Získané zkušenosti předává budoucím učitelům v seminářích, které na PdF MU vede. Dlouhodobě se zabývá problematikou nadání, strategiemi dalšího vzdělávání učitelů a inovativními výukovými metodami v přírodovědném vzdělávání, jako je např. badatelsky orientovaná výuka (BOV). K těmto tématům se nejvíce vztahují i její publikace Zkušenosti čerpá také v zahraničí v rámci participace na mezinárodních projektech. Je členkou redakce časopisu Komenský.

 

Datum konání
21.06.2023 - 21.06.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
PdF MU
Adresa
Poříčí 623/7
Brno
603 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
13.06.2023 - 21.06.2023
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Rodiče
Obor
Ostatní, Pedagogika
Cílové skupiny
Postgraduální studium, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Hodnocení