Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Aktivita je zdarma

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, JČMF (pobočka Plzeň) a Fyzikální pedagogická společnost JČMF pořádají pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni a pod záštitou děkana Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vědeckou konferenci s mezinárodní účastí věnovanou fyzikálnímu vzdělávání ve všech typech škol. Konference je určena především pro odborníky, kteří se zabývají teoretickými otázkami didaktiky fyziky, pro učitele všech typů škol a doktorandy fakult připravujících učitele. Část jednání konference může probíhat v sekcích, předpokládáme vystoupení zaměřená na výuku na základní škole, výuku na středních a vysokých školách, vystoupení studentů doktorských studijních programů. Součástí konference bude sympozium věnované otázkám didaktiky fyziky na vysokých školách a spolupráci didaktiků na řešení konkrétních vědecko-výzkumných otázek. Na základě doporučení programového výboru mohou být některá vystoupení prezentována formou posteru. Konference je akreditována MŠMT v rámci systému DVPP pod číslem MSMT-1113/2018-2-196.

Místo konání: 
Kašperské Hory (v Amálině údolí), hotel Šumava
Datum konání: 
26. dubna 2019 - 13:00 - 28. dubna 2019 - 12:00
Webové stránky akce: 
Datum konání
26.04.2019 - 28.04.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Složka JČMF: Plzeňská pobočka
Adresa
hotel Šumava
Kašperské Hory
34192
Kraje
Plzeňský
Url adresa
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Pedagogové
Obor
Fyzika, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové, Odborná veřejnost
Hodnocení