Nalezené aktivity

DÍLNY BEZ DÍLNY - pro pedagogy JMK

Lipka - Jezírko, Brno-Soběšice, čp. 97, Brno-Soběšice, 644 00
Chcete s žáky kutit, podporovat jejich tvořivost a samostatnost? Nabídneme vám desítky námětů jak vyrábět pěkné a praktické věci v dílně i bez ní, jak využívat přrodní i odpadní materiály a rozvíjet manuální i podnikavé dovednosti. Několik aktivit si sami prakticky vyzkoušíte.
17.02.2023 - 17.02.2023

Objevte a rozvíjejte v žácích jejich potenciál

LIPKA, Kamenná 20, Brno, 639 00
Představíme si práci se silnými stránkami žáků, rolemi ve skupině v rámci miniprojektů, krátkodobých projektů i těch dlouhodobých. Ukážeme si, jak na průběžné hodnocení a zpětnou vazba při ukončení projektu. Odnesete si svůj vlastní projekt, který můžete okamžitě ve vaší škole vyzkoušet.
17.02.2023 - 17.02.2023

Jak položit základy podnikavé školy

LIPKA, Kamenná 20, Brno, 639 00
Představení toho, jak lze začlenit výchovu k podnikavosti do vzdělávání na základní škole a jak získat ve výuce prostor pro realizaci žákovských projektů. Ty vnímáme jako zásadní nástroj pro rozvoj kompetence k podnikavosti.
07.03.2023 - 07.03.2023

Jak čelit manipulaci

Lipka, Kamenná 20, Brno, 639 00
Jak funguje manipulace v komunikaci (skrytá agrese a skrytá pasivita) a jak na ni účinně reagovat? Procvičíme rozpoznání manipulace v komunikaci s kolegy či rodiči. Budeme se věnovat i auto manipulacím, kvůli kterým často děláme věci, které dělat nechceme a následně si to vyčítáme.
18.04.2023 - 18.04.2023

Robotika a rozvoj podnikavých dovedností

LIPKA, Kamenná 20, Brno, 639 00
Představíme vám možnosti využití robotiky ve výuce i neformálním vzdělávání. Součástí bude představení a vyzkoušení robotů a soutěží vhodných pro ZŠ i SŠ. Vyzkoušíme i programování.
20.04.2023 - 20.04.2023

Badatelství nejen v přírodě

LIPKA, Kemenná 20, Brno, 639 00
V Badatelství nacházíme příležitost pro rozvoj podnikavých kompetencí. Ať už se jedná o spolupráci, leadership, plánování či prezentace vlastních výsledků práce, vždy využíváme badatelský cyklus a následnou reflexi vlastní práce. Bádat se dá jak v přírodě, tak kdekoliv jinde. Ukážeme si některé aktivity, provedeme Vás badatelským cyklem, vyzkoušíte si různé pomůcky a na vlastní kůži zažijete badatelské lekce, které absolvují naši žáci.
11.05.2023 - 11.05.2023

Podnikavost na 1.stupni a spolupráce s rodiči

LIPKA, Kamenná 20, Brno, 629 00
Dítěti je třeba připravovat již od útlého věku, svobodný prostor pro rozvoj jeho osobnosti, probudit v něm touhu učit se a poznávat nové věci. Je třeba, aby si ke svému cíli došlo samo, ale na této cestě potřebuje alespoň dva průvodce. Těmi jsou nejen učitelé, ale především jejich rodiče. Dobré vztahy s rodiči mohou učiteli usnadnit práci a zajistit maximální přínos pro žáky. Pěstujme si tedy s rodiči vzájemný respekt a důvěru, jako pedagogové to oceníme v jejich zpětné vazbě a aktivitách, které jsou schopni a ochotni poskytnout škole na oplátku.
19.06.2023 - 19.06.2023

REPETITORIUM TERÉNNÍ PŘÍRODOVĚDY 2023

Lipka - Rychta, Krásensko 76, pošta Drnovice, 683 04
Pracoviště Lipky Rychta pro pedagogy již tradičně organizuje červencovou přírodovědnou letní školu. Již 20. ročník repetitoria plánujeme na termín 17.–21. července. Pedagogům nabízíme oživení a doplnění znalostí z terénní přírodovědy. Především se zaměřujeme na determinaci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu, pomůcky pro práci v terénu apod. Kostru kurzu tvoří botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok. Každoročně program doplňujeme dalšími oblastmi jako je lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekultivace a podobně.
17.07.2023 - 21.07.2023

ZA HRANICE UČEBNICE 2023

Lipka - Rychta, Krásensko 76, pošta Drnovice, 683 04
V průběhu srpna (od 21. do 25. srpna) Lipka - pracoviště Rychta nabízí inspirativní přírodovědně-metodickou letní školu. Učení venku má mnoho výhod, ale pojí se i se spoustou obav – jak naložit s časem, jak zvládnout důležité učivo, jak se vypořádat s tím, že venku není tabule, kde všude se dá učit a jak poznat, že opravdu učím? Na letní škole si ukážeme praktické tipy pro rozjezd výuky venku, seznámíme se různými metodami a formami, které pomáhají překonat první překážky. Doporučujeme pro dvojici pedagogů z jedné školy, protože ve dvou se výuka venku lépe plánuje i uskutečňuje.
21.08.2023 - 25.08.2023

Ruská agrese proti Ukrajině a její kořeny

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, Jihlava, 58601
Přednáška Mgr. Michala Lebdušky
26.01.2023 - 26.01.2023

Žádost o zřízení účtu