Nalezené aktivity

Workshop deskových her a testování s Mensou ČR

MAS Sokolovsko o.p.s., Nám. Míru 230, Březová, 35601
Celodenní workshop deskových her - seznámení se s chytrými deskovkami, které podporují nejen nadané děti. Možnost zahrát si, vyzkoušet, sdílet. Paralelně poběží možnost testování s Mensou ČR. Registrace na akci budou spuštěny v září. Akce se koná v rámci projektu Místní akční plánování ORP Sokolov a ORP Kraslice IV.
09.11.2024 - 09.11.2024

Diferenciovaná výuka, gradované úlohy - praktické typy pro práci nejen s nadanými

NPI ČR, Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary, 35601
Poznáme základní předpoklady pro efektivní diferenciaci ve výuce v různých předmětech 1. stupně ZŠ. Představíme si integrovaně tematickou výuku a činnostní učení a jejich přínos pro široké spektrum žáků. Ukážeme si možnosti vyvozování nového učiva bez učebnic – dle potenciálu žáků. Poznáme konkrétní náměty do výuky, formy a metody práce podporující individualizaci i vrstevnické učení. Zaměříme se na český jazyk, přírodovědu, vlastivědu a matematiku (s přesahem do výchovných předmětů).
14.05.2024 - 14.05.2024

Kulatý stůl k podpoře nadání v Karlovarském kraji

NPI ČR, Karlovy Vary, Západní 15, Karlovy Vary, 35601
Setkání subjektů pracujících s tématem nadání ke vzájemnému sdílení.
06.05.2024 - 06.05.2024

Mensovní seminář pro nadané studenty

Mensa ČR, Komenského 68, Nový Jičín, 741 01
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, týmové tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik týmových soutěží, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).
25.04.2024 - 29.04.2024

Mensa NTC Learning

MAS Sokolovsko o.p.s., Nám. Míru 230, Březová, 35601
Akreditovaný kurz NTC Learning pro pedagogy mateřských škol v rámci projektu Místní akční plánování ORP Sokolov a ORP Kraslice proběhne ve dvou dnech, a to 3. a 17.4.2024.
03.04.2024 - 17.04.2024

Webinář k venkovní výuce V – jaro

Lipka - Jezírko, Brno-Soběšice, čp. 97, Brno-Soběšice, 644 00
Workshop pro pedagogy, který je určen nejen učitelům zapojeným do projektu Dlouhodobé EVVO programy pro školy a pedagogy, ale i všem dalším zájemcům, kteří chtějí s žáky vyrazit z lavic ven do zahrady, lesa, parku i obce.. Budeme sdílet své zkušenosti s venkovní výukou a předáme si tipy na jarní období.
15.02.2024 - 15.02.2024

Třídnické hodiny: Efektivní nástroj pro práci s třídním kolektivem

NPI ČR, KP Brno, Moravské nám. 249/8, Brno, 602 00
Přijměte prosím pozvání na prakticky postavený workshop, kde se budeme s lektorkou - psycholožkou praktikující na ZŠ věnovat konkrétní náplni třídnických hodin tak, aby opravdu přispívaly k osobnostně - sociálnímu rozvoji žáků, posilovaly rozvoj "měkkých kompetencí" a nebyly jen tápáním pedagogů v metodách a přístupech bez ohledu na cíl aktivit. Účastníci budou seznámeni i s metodikou vedení třídnických hodin, kterou paní Mgr. Zapletalová vydala a obdrží odkaz na kompletní metodiku.
13.12.2023 - 13.12.2023

Dobrá praxe v Ekoškole

Lipka, Kamenná 20, Brno, 639 00
Inspirativní webinář pro všechny Ekoškoly. Jak udržet a motivovat Ekotým? Co se osvědčilo v praxi na zkušených Ekoškolách? Na webináři bude prostor otevřít témata, která vás zajímají.
29.11.2023 - 29.11.2023

Škola hrou podesáté

ZŠ Karla Čapka , Kodaňská 658, Praha, 10100
Zveme vás na seminář zaměřený na využití her při výuce a při práci s talentovanými dětmi Škola hrou podesáté. Letošní téma: Čísla a číslice.
11.11.2023 - 11.11.2023
09:00 - 16:00

Mezinárodní dáma

NPI, Kořenského 10/760, Praha 5, 15000
Obsahem setkání bude představení hry Mezinárodní dáma. Časová dotace 2 hodiny. Představení bude mít podobu teoretickou (pravidla, možnosti začlenění do výuky) i praktickou (samotné hraní hry). Proběhne na ZŠ Kořenského na Praze 5.
08.11.2023 - 08.11.2023
15:00 - 17:00

Žádost o zřízení účtu