16. ZŠ a MŠ Plzeň

  • Mateřská škola

  • Základní škola

https://duhovaskola.plzen-edu.cz/
Americká 30, 30100 Plzeň
Mgr. Vladimír Beneš, Mgr. Vočadlová Ivana
Tel.: 378028423
Tel.: 378028423
BenesVl@zs16.plzen-edu.cz, VocadlovaIv@zs16.plzen-edu.cz
Člen KSPN

Na škole je zastoupeno velké množství dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, cílíme na metody individualizované podpory. Podporujeme pohybově a umělecky zaměřené žáky a žákyně, spolupracujeme s Radovánkem, Techmánií, …

Zároveň je nastolena velmi dobrá spolupráce se střediskem PONTON (fotbal bez pravidel – přátelské utkání v Belgii).

Škola je zapojena do iniciativy On Stage. Zmiňovaná iniciativa OnStage se zaměřuje na sociální začleňování prostřednictvím výuky hudby, zpěvu, tance a dalších performativních umění. Přestože v Česku existuje hustá síť státních základních uměleckých škol, některé děti se do jejich kurzů kvůli finanční náročnosti nezapojují. Právě na ně projekt OnStage cílí. Úspěšně už funguje ve třech českých a čtyřech slovenských městech a jedním z nich je i Plzeň, kde se zapojila naše 16. základní a mateřská škola. Projekt nám umožnil založit dva pěvecké sbory na prvním a druhém stupni.