Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o.

  • Mateřská škola

  • Základní škola

http://zsctyrlistek.cz/uvodni-strana
Studentské náměstí 1531, 68601 Uherské Hradiště - Mařatice
Věra Olšáková
Tel.: 773687593
Tel.: 576519343
zsuh@ academicschool.cz
Člen KSPN
Člen KKS
*Škola spolupracuje s PřF UP v Olomouci, se kterou se podílí na organizaci projektů pro nadané žáky, jako například Přírodovědný kroužek, Jarmark vědy a umění, matematicko-logická soutěž. Ve škole funguje pod záštitou Mensy ČR Klub nadaných. Výuka zde probíhá formou vícejazyčného vzdělávání