Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji (Nadané děti)

  • Vysoká škola

  • Vědecké

www.nadanedeti.cz
Joštova 218/10, 602 00 Brno
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.; Ing. Jana Musilová
Tel.: 549496219
Tel.: 
portes@fss.muni.cz; jmusilova@gmail.com
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadané děti a žáci, rodiče nadaných dětí, pedagogové, poradenští psychologové a speciální pedagogové, vysokoškolští studenti Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský, celostátní, zahraniční Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační Zaměření oborové: Psychologické, pedagogické Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: - Diagnostika nadaných dětí, poradenství rodičům těchto dětí- Vzdělávání pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v práci s nadanými dětmi formou konferencí, seminářů a workshopů- Vzdělávání pregraduálních studentů psychologie v tématu nadání- Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací na téma nadání- Informování veřejnosti o tématu nadání formou webových stránek (www.nadanedeti.cz), Twitteru (@nadanedeti) a Facebooku (diskusní skupina Nadané děti)- Vytvoření sítě odborníků, studentů a rodičů nadaných dětí s cílem vyvolat diskusi na toto téma (Facebooková diskusní skupina Nadané děti)- Realizace výzkumu v oblasti nadání- Poskytování odborných konzultací o tématu nadání- Vývoj diagnostických nástrojů zaměřených na problematiku nadání- Spoluutváření pracovní skupiny na MŠMT pro výzkum nadání Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Činnost Centra je komplexní, podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách www.nadanedeti.cz. K realizovaným činnostem patří např.:- Úspěšná realizace několika projektů zaměřených na podporu nadaných dětí, např. OPVK projekt "Centrum Masarykovy univerzity pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji", GAČR "Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií - základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti." apod.- Průběžná výzkumná aktivita, řada publikací formou vysokoškolských kvalifikačních prací, výzkumných studií a monografií k tématu nadání.- Průběžná práce na adaptaci a vývoji testů se zaměřením na problematiku nadání, např. vývoj testu pro vyhledávání nadaných dětí v matematice s názvem TIM, adaptace světově rozšířené škály GRS-S a další.- Realizace odborných přednášek ve spolupráci se zahraničními i českými odborníky na téma nadání.- Uspořádání konference Svět nadání 2014.- Založení Facebookové diskusní skupiny Nadané děti a Twitterového účtu @nadanedeti- Průběžná poradenská a diagnostická činnost pro nadané děti a jejich rodiče. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra  Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. - docentka Katedry psychologie FSS MU Mgr. Michal Jabůrek - výzkumný pracovník Katedry psychologie FSS MU Mgr. Ondřej Straka - výzkumný pracovník Katedry psychologie FSS MU Mgr. Hynek Cígler - výzkumný pracovník Katedry psychologie FSS MU Mnoho dalších doktorských a magisterských studentů Katedry psychologie FSS MUVíce informací na http://www.nadanedeti.cz/o-nas-clenove-tymu Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým zajišťuje jak přímou práci s dětmi, tak konzultace pro ostatní pedagogy školy i pro rodiče, příp. pro samotné žáky. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami (zejména Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 a Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 v Praze 10), poskytujeme e-mailové konzultace pro zájemce o výuku nadaných žáků a pro rodiče i z jiných škol. Spolupracujeme se studenty pedagogických fakult (seminární a diplomové práce apod.). Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci  Zahraniční spolupráce, např. -- prof. Steven Pfeiffer z Florida State Univerzity v USA -- Gifted Education Department v Dokuz Eylül University v Turecku -- Baptiste Barbot z Pace Univerzity v USA -- prof. Rolf Reber z University of Oslo v Norsku -- Sherry K. Bain, Ph.D. z University of Tennessee v USA -- Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. z VÚDPaP na Slovensku -- PhDr. Jana Jurášková, Ph.D. z Centra nadania na SlovenskuSpolupráce se základními školami a mateřskými školkami po celé ČR (běžnými i specializovanými na nadané děti), např. -- Mgr. Alena Kýrová ze ZŠ Úvoz 55, Brno- Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami po celé ČR, např. -- Mgr. Michaela Matoušková ze Školský komplex, Brno- Spolupráce s odborníky z ostatních univerzit v ČR, kteří se zabývají tématem nadání, např. -- PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. z FF MU a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové-- Doc. Phdr. Lenka Hříbková, CSc. z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze- Spolupráce se státními institucemi, např.-- NÚV (Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D.)-- NIDV (RNDr. Stanislav Zelenda, Mgr. Hana Janoušková) Spolupráce s konkrétními rodiči, pedagogy, psychology a dalšími odborníky. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Bohatá publikační činnost, vytvoření testu TIM pro vyhledávání matematicky nadaných dětí, řada úspěšně ukončených projektů týkajících se nadání, konference Svět nadání 2014 atd.Více na www.nadanedeti.cz v záložce "naše práce". Referenční osoby Např.- Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.- RNDr. Stanislav Zelenda (NIDV)- PhDr. Jana Jurášková, Ph.D.- Mgr. Hana Janoušková (NIDV)- Mgr. Světlana Durmeková, Ph.D. (NÚV)- Mgr. Alena Kýrová (ZŠ Úvoz)- Mgr. Michaela Matoušková (školský komplex Brno)- PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.- Doc. Phdr. Lenka Hříbková, CSc.- Zahraniční odborníci (např. prof. Steven Pfeiffer z Florida State Univerzity, Burak Karabey z Gifted Education Department v Dokuz Eylül University v Turecku, prof. Rolf Reber z University of Oslo   atd.)- Konkrétní klienti, jejich rodiče, učitelé a další odborníci z celé ČR Finanční náročnost účasti cílových skupin Všechny aktivity Centra jsou pro cílové skupiny v tuto chvíli řešeny v rámci projektů a chodu Katedry psychologie. Výjimkou bude prodej diagnostických nástrojů, který je chystán v blízké budoucnosti.