CTM - Centrum pro talentovanou mládež

  • Ostatní

https://www.ctm-academy.cz
Lohniského 898/1, 15200 Praha
Jeanne Bočková
Tel.: 0
Tel.: 603442040
info@ctm-academy.org
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadané děti od 5 do 14 let, středoškolští studenti, pedagogové  Rozsah působnosti: celorepublikový, zahraniční - Slovensko, Maďarsko Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: vzdělávací a volnočasové aktivity   Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Centrum pro talentovanou mládež (CTM) je členem evropské sítě na podporu talentů European Talent Support Network, úspěšně nabízí online i prezenční programy pro zvídavé a talentované předškoláky, žáky základních škol i středoškoláky v České republice již od roku 2010.  Jednou z nabídek jsou Objevitelské soboty pro děti již od 5 let  nebo CTM ONLINE programy pro středoškoláky vycházející z naší dlouhodobé spolupráce s Johns Hopkins Center for Talented Youth (CTY) a s dalšími prestižními institucemi v oblasti online vzdělávání:  Florida Virtual School Global (FLVS), Global Personalized Academics (GPA), a University of Nebraska High School (UNHS). Ve školním roce 2016/2017 nabízíme poprvé vlastní programy vytvořené CTM. CTM Online program nabízí studentům nezávisle na místě bydliště a studia dostupný a flexibilní způsob vzdělávání online formou s instruktorskou podporou v odborných předmětech v anglickém jazyce, nad rámec školní výuky.  Vede studenty k samostatnosti a zodpovědnosti, výborně je tím připravuje na univerzitní studia u nás či ve světě.  V  ČR není momentálně jiný dostupný program pro středoškoláky zlepšující odbornou anglickou terminologii. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Jeanne Bočková - koordinace projektuMartin Herman - fundraisingtým instruktorů pro CTYOnlinetým koordinátorů na gymnáziíchtým lektorů a spolupracovníků pro Objevitelské soboty Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit kromě výše uvedených aktivit spolupráce se STaN - spolupráce s psychology Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Střední školy v ČR a na Slovensku, ČVUT Fakulta biomedicíny, UP Olomouc, Fakulta dopravy, FF UK, TUL, Institute of International Education ( IIE),  CTY Johns Hopkins, Florida Virtual School Global, IMACS, Thinkwell, GPA, University of Nebraska High School  a řada dalších Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Více než 1,000 studentů se zapojilo do kurzů CTYOnline a CTY Summer Programs v letech 2011 - 2015 a úspěšně absolvovalo náročné kurzy CTYOnline vedené v angličtině - v matematice, fyzice, biologii, informatice, efektivním psaní anglických textů a dalších předmětech; Stoupající množství studentů v CTM Online  programu - ve školním roce 2015/2016 se do kurzů CTM Online 140 studentů, poprvé se připojili studenti z Maďarska; ve školním roce 2016/2017 je to již přes 200 studentů ze střední Evropy Počet škol zapojených do programu  CTM Online vzrostl z 5 v roce 2011 na více než 60 v roce 2015. Řada škol integrovala kurzy CTM Online jako volitelné předměty; Vyškolili jsme více než 40 českých a slovenských instruktorů, kteří jsou zodpovědní za vedení kurzů CTM Online a mentoring studentů. Vytvořili jsme systém pro zaškolení nových instruktorů formou "learning-by-doing", který pedagogy inspiruje k efektivnímu způsobu výuky všech studentů, nikoliv pouze studentů talentovaných; Vytvořili jsme prezenční program Objevitelské soboty inspirovaný programem CTY Ireland pro děti ve věku 5 - 14 let. Každý semestr se programu účastní kolem 200 studentíků; Představili jsme studentům kurzy  Advanced Placement (AP), které studenty připravují na mezinárodní AP zkoušky - jako jedinou příležitost pro české a slovenské studenty soutěžit s těmi nejlepšími studenty na světě.  Češi, přihlášení na AP Exams, patří svými výsledky mezi špičku na světě. Na hodnotící stupnici dosahují hodnocení 4,06, zatímco světový průměr je 2,89 (nejlepší hodnocení je 5). Připravili jsme akreditaci 8 českých a slovenských škol k administraci mezinárodních zkoušek  Advanced Placement (AP). Stali jsme se spolupracující organizací americké  College Board; Zahájili jsme a rozšiřujeme spolupráci s místními univerzitami a výzkumnými ústavy, představujeme AP zkoušky zohledňované při přijímacím řízení na prestižních univerzitách  českým univerzitám, při přijímacím řízení  AP zkoušky v ČR  již zohledňují Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzita Praha. Poskytli jsme plná stipendia studentům z rodin s nízkými příjmy, což jim umožnilo studovat online kurzy zdarma, poskytli jsme prospěchová stipendia nejlepším studentům a stipendia vybraným školám dlouhodobě zapojeným do programu. Referenční osoby koordinátoři na gymnáziích, referenční dopisy mohu doložit na vyžádání Finanční náročnost účasti cílových skupin Online Kurzy  cena od 6500 Kč za semestr ( v roce 2016 mají studenti možnost získat stipendium MŠMT) Objevitelské soboty- 2500 Kč dopolední a celodenní  (4250 Kč)  za semestr