Cyrilometodějská církevní základní škola Brno

  • Základní škola

https://www.cmczs.cz/pedagogove/
Lerchova 65, 60200 Brno
Mgr. Jana Borkovcová
Tel.: 543425217
Tel.: 543425217
borkovcova@cmczs.cz
Člen KSPN
- mezi priority školního poradenského pracoviště patří mimojiné: Depistáž SPU + nadaných dětíVyhledání dětí, které by mohly mít potíže v učení ještě dříve, než se tyto potíže projeví. Ve spolupráci s rodiči se snažíme dětem pomoci, aby jejich školní