Školka a jesle DC Mláďátka

 • Mateřská škola

http://dcmladatka.cz/
J. Dietricha 1391/30, 37008 České Budějovice
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.
Tel.: 602474744
Tel.: 602474744
dcmladatka@seznam.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Od roku 2015 se pyšníme titulem „Školka spolupracující s Mensou ČR“. Vyhledáváme nadané dětí a následně s nimi pracujeme v předškolním programu se systémem výuky Mensa NTC Learning. Náš vzdělávací program se zaměřuje na rozvoj intelektu, paměti a logického myšlení u předškolních dětí. Realizujeme odpolední kroužky pro děti – „Bystré hlavičky“ a „Předškolní přípravka“.

S dětmi pracujeme dle tematického vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" (jsme prvními a jeslemi a školkou v Jihočeském kraji, která rozvíjí systematicky intelekt dítěte ve spolupráci s Mensou ČR). Ve školce děti připravujeme na školní docházku. Mensa NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomocí cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne do konce do věku 5 let. Cíl našeho společného úsilí s Mensou ČR je rozvoj potenciálu všech dětí od nejrannějšího období, v ČR je projekt nazván „Mensa pro školky“.  

Při nominaci a identifikaci nadaných dětí úzce spolupracujeme s rodiči a doporučujeme jim postup při diagnostice a vzdělávání těchto dětí, a také následného postupu při výběru základní školky pro dítě. Měli jsme ve vzdělávání děti nejen nadané, ale také jsme identifikovali děti s dvojím nadáním, které byly v jiných zařízeních, pro pedagogy těžko uchopitelné, a často nepochopené i svým blízkým okolím (rodiči, rodinou, přáteli). Všechny děti jsou bystré a šikovné, když se s nimi správně pracuje na základě motivace, vlídného přátelského přístupu a pokud je jim nabízen všestranný zajímavý program s prvky zážitkové pedagogiky propojené systémem Mensa NTC Learning a s využitím různých logických her a vzdělávacích pomůcek.  Realizujeme odpolední kroužky pro děti – „Bystré hlavičky“ a „Předškolní přípravka“, které jsou přístupné i dětem mimo docházku do naší školky.

Třídy jsou vybaveny výukovými materiály (kartičky abstraktní symboly, pracovní listy), rozmanitý výběr logických her a her na rozvoj myšlení (Tučňáci na ledě, Schovej a najdi, Roční období, Tajemný hrad, Den a noc, BrainBoxy, Malá velká myška, Navlékej nečekej, Náklaďáky, LogikoPrimo, LogikoPikolo, Tangramy, atd.).
K dispozici při výuce máme tablet, na kterém jsou stažené hry s vlajkami a dopravkou (dopravní značky), který využíváme zejména při odpoledním kroužku, kde máme individuální výuku s menším počtem dětí. Děti se spolupodílejí na tvorbě dalších materiálů k výuce – dokreslují nové vlajky + asociace, nové značky aut, atd. dle jejich vlastní iniciativy a kreativity. S dětmi pracujeme s materiály k rozvoji intelektu každodenně v dopoledním programu řízeně a v odpoledním programu dle vlastního výběru a iniciativy dětí.

Děti pracují ve školce projektově s využitím zážitkové pedagogiky a každý měsíc zakončují své nosné téma Myšlenkovou mapou s využitím prvků Mensa NTC Learning. Každý měsíc děti cestují po několika zemích naší planety a pracují se symboly, vlajkami, asociacemi, atd. Děti jsou velmi motivované a rodiče také, když objeví ve svém volném čase něco zajímavého, tak přinesou materiál či nápad do školky a my s ním dále pracujeme. Vytváříme si vlastní vzdělávací materiály a metodiky k jednotlivým nosným tématům, tak abychom u dětí rozvíjeli logiku, myšlení a paměť.

Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodičů a navazujících instuticí – základních škol. Ročně máme cca 1 dítě nominované a potvrzené jako nadané nebo mimořádně nadané, a dále řešíme s rodiči výběr vhodné základní školy. Poskytujeme také konzultace pro rodiče v oblasti rozvoje intelektu, paměti, logického myšlení u dětí v jejich volném čase.  Naše zakladatelka, paní Kos Průchová, byla oslovena v minulých k rozhovorům na toto téma v několika pořadech Českého rozhlasu a pravidelně se účastní konferencí na toto téma.

Jesle:

 • Abstraktní symboly – dopravní značky, základní značky aut
 • Logické hry – rozvoj myšlení
 • Motorické dráhy + rotace
 • Poslech vážné hudby

 Mateřská škola:

 • Poslech vážné hudby + rytmizace
 • Rotace
 • Motorické dráhy vnitřní + venkovní
 • Abstraktní symboly – značky aut, dopravní značky, vlajky, značky obchodů a firem
 • Mapy: vlajky + asociace
 • Třídění abstraktních symbolů
 • Pexeso, pexetrio – vlastní výroba s dětmi
 • Asociace k abstraktním symbolům
 • Asociační rýmy – značky aut
 • Logické a paměťové hry
 • Dětské projekty
 • Zážitková pedagogika
 • Myšlenkové mapy
 • Výlety za vědou - exkurze
 • Hádankové příběhy