Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.

  • Středisko volného času

0
Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.
Mgr. Jana Stoicová - zástupce ředitele, Bc. Radim Veselý – oddělení techniky tel.: ústředna -475 210 861, mob.: 739 452 737,
Tel.: 475210861
Tel.: 739 452 737
technika@ddmul.cz