Dům dětí a mládeže Telč

  • Středisko volného času

www.ddmtelc.cz
Náměstí Zachariáše z Hradce 66, 588 56 Telč
Mgr. Janovský Luboš
Tel.: 605052564
Tel.: 605052564
ddm.telc@volny.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, mládež Rozsah působnosti: místní Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: volnočasové vzdělávání Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit tematicky volené letní tábory, široká nabídka činností tak, aby si každý vybral podle svého zájmu, ověřování získaných znalostí a dovedností formou posouzení pedagogickým pracovníkem, pořádáním soutěží v rámci zájmového útvaru a dále oblastních, státních, mezinárodních, individuální práce s jedinci, podpora činnosti atd. Při aktivitách jsou vytipováni zájemci o hlubší pochopení tématu. S těmi následně pracujeme individuálně a podporujeme jejich rozvoj v daném tématu. Jsou vždy přizváni externí odborníci, někteří s dětmi pracují na odbornější úrovni. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Realizační tým je složen ze třech interních pedagogických pracovníků, kteří koordinují činnost všech externích vedoucích zájmových útvarů. Externí vedoucí mají všichni pedagogické vzdělání. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Dlouholetá praxe v oboru. Některé zájmové útvary vedou odborníci, kteří stejný, nebo příbuzný obor vyučují na místních školách, nebo gymnáziu, spolupráce se školskými zařízeními stejného tipu v rámci kraje. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci MŠ Telč, základní školy Telč, DPS Telč, GOB a SOŠ Telč, ZUŠ Telč, Střediska volného času a DDM kraje Vysočina, DoFE Award Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Velký zájem o naši činnost ze strany rodičů i účastníků volnočasového vzdělávání, umisťování na předních místech v soutěžích  regionálního, republikového i mezinárodního charakteru Referenční osoby Zřizovatel, kolegové ze spolupracujících organizací, účastníci zájmového vzdělávání, rodiče, vedoucí zájmových útvarů Finanční náročnost účasti cílových skupin Platba za zájmový útvar v oblasti hlavní činnosti od 250 ,- do 600,- Kč. Letní tábory 2150,- Kč.