Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p.o.

  • Gymnázia

http://www.gyohavl.cz
Přihlášení
Marie Majerové 1691/4, 70800 Ostrava-Poruba
Mgr. Jiří Šamaj
Tel.: 595693825
Tel.: 000000000
jiri.samaj@gyohavl.cz
Člen KSPN
  • škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků
  • škola, na níž lze studovat podle zájmu studentů a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, nepovinně latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí
  • škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami: 23 multimediálních učeben (PC, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř Ch a Bi, dvě učebny IVT, odborná učebna F, HV, VV, Bi, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly
  • škola, jejíž studenti se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. eTwinning, Comenius v angličtině, Das Bilt der Anderen – e-mailová komunikace s němčináři z Dánska, Řecka, Itálie apod.), matematický, keramický, divadelní kroužek, kroužek francouzského a ruského jazyka, kroužek „Psaní všemi deseti“, kroužek volejbalový, kroužek ČČK, filmový klub Jeden svět, humanitární aktivity – adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni
  • škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže („Klokan“ a „Pythagoriáda“), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.)