Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello, s.r.o.

  • Mateřská škola

  • Základní škola

  • Gymnázia

http://www.helloskola.cz/
Přihlášení
Čs. exilu 491/23, 70800 Ostrava - Poruba
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
Tel.: 0
Tel.: 737253317
klimova@gymnaziumhello.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: od předškoláků po studenty gymnázia Rozsah působnosti: místní Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: podpora všech druhů nadání, se specializací na jazyky s ohledem na zaměření školy (výuka některých předmětů částečně v anglickém jazyce) Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: KND při MŠKND při ZŠ (2.-5. třída)Individuální rozvoj v rámci výuky - nadstandardní aktivity Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Pravidelné testování žáků ve spolupráci s MensouČinnost KND od r. 2013Kroužky: zábavná matematika, kybernetika, mozkový jogging, cizí jazyky (angličtina, ruština a čínština), debatní kroužek.Příprava a realizace mezinárodních zkoušek z anglického jazyka Cambridge ExamsProjektové dny a aktivity: odpoledne chytrých hlav, Třída vynálezců, odpoledne s vědou, popularizační přednášky ve výuce ve spolupráci s VŠB, exkurze, odborníci ve výuce, SOČ, konzultační činnost s centrem nadání při OU. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra PaedDr. Ivona Klímová - ředitelka školy Radmila Kuboňová - zástupkyně ředitele pro MŠ, ved. KND při MŠ, +420 733 530 656, 596 729 624, kubonova@helloteddy.cz, info@helloteddy.cz Mgr. Petra Nosková - zástupkyně ředitele pro ZŠ a gymnázium, +420 778 545 789, noskova@helloskola.cz  vedoucí KDN: Ing. Hana Hlaváčková - koordinátorka nadání, hlavackova@hello.cz Mgr. Radka Aniolová - realizátorka KND při ZŠ, +420 737 927 127, aniolova@helloskola.cz Iveta Morysová, +420 734 821 182, iveta.morysova@seznam.cz  Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Kompetence realizačního týmu: několik let zkušeností s organizací a vedením KND, účast na konferencích Mensy, vzdělávání a kulatých stolech pořádaných Mensou, NIDV, KVIC aj.Talent centrum je schopno zajistit:- odborná školení zejména pro identifikaci a rozvoj nadání u předškolních dětí- poradenská činnost- sdílení zkušeností- spolupráce s PPP- spolupráce s centrem Nadání při OU- spolupráce s nadací Qiido, patron nadání- spolupráce s VŠB - TUO při rozvoji přírodovědného nadání (kontakt se specialisty)     Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci MensaNIDVOUVŠB- TUOČeská kosmická kancelářCambridge centre - Jazyková škola HelloQIIDOnadace Nabla   Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Každý rok úspěšně složí cambridge zkoušku několik desítek žáků.Účast v okresních, krajských kolech soutěží a olympiád, SOČ. Referenční osoby Odbor školství MMOMensa - T. Blumenstein, H. KalusováOU- J. ŠkrabánkováVŠB - TUO - J. Arleth, T. Benešová, J. ČernáNIDV - pí. Jatzková   Finanční náročnost účasti cílových skupin 90-95% nákladů na aktivity hradí organizace z vlastních zdrojů, nebo programů na podporu Talent managementu MMO.