Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

  • Nestátní nezisková organizace

www.jaip.cz/
Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice
Ing. Michaela Novotná
Tel.: 385310032
Tel.: 608572269
novotna@jaip.cz
Člen KSPN
Je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují. Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech). JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).