Katolické gymnázium Třebíč

  • Základní škola

  • Gymnázia

http://www.kgtrebic.cz/
Otmarova 22, 674 01 Třebíč
Mgr. Antonín Zelený
Tel.: 568840547
Tel.: 731626119
azeleny@kgtrebic.cz
Člen KSPN

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: Studenti Katolického gymnázia Třebíč Rozsah působnosti: regionální Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: Matematické, přírodovědné, humanitní, jazykové, spotovní... Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Příprava studentů na nejrůznější soutěže, vedení kroužků, exkurze, stáže, SOČ - ve spolupráci s dalšími subjekty... Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Testování IQ - spolupráce s Mensou ČR, pořádání soutěží (i příprava studentů) - recitační soutěž a olympiáda českého jazyka (nižší i vyšší gymnázium, Pytagoriáda (nižší gymnázium), Matematická olympiáda - nižší gymnázium, Náboj junior (nižší gymnázium), zeměpisná olympiáda (nižší i vyšší gymnázium), okresní kola konverzační soutěže pro AJ, NJ (nižší gymnázium), ČJ - recitační soutěž a školní kolo olympiád (nižší i vyšší gymnázium), soutěž Klokan. Příprava a vysílání studentů na soutěže  - chemická olympiáda kategorie C, D; Bible a my; konverzační soutěže AJ, NJ (vyšší gymnázium); dějepisná olympiáda (nižší gymnázium); Dějepravné soutěžení - Muzeum Vysočina; okresní kola olympiády AJ, NJ; fyzikální olympiáda (nižší gymnázium); možnost psaní seminárních prací v cizím jazyce (AJ, NJ). Herna, pořádání sportovních akcí a táborů pro děti - studentský klub Halahoj. Kroužky - chemický, volejbalový. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Učitelé Katolického gymnázia Třebíč, pracovníci Halahoj (kromě výuky také vedení kroužků,  individuální příprava mimo výuku), spolupráce s menzou, přednášky lidí z vysokých škol a dalších osobností, pořádání kulturních akcí. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Odbornost učitelů dle příslušné aprobace, spolupráce s menzou (testování IQ), spolupráce s psycholožkou, testování profesní orientace studentů. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci   Mensa ČR, Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Kněžice 109, 675 21 Okříšky, DDM Třebíč Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Účast v celostátním kole SOČ, přesné umístění v jednotlivých soutěžích za tento rok nemám k dispozici. Referenční osoby Zřizovatel - Biskupství brněnské, naši studenti a jejich rodiče.   Finanční náročnost účasti cílových skupin Platí se pouze kroužky (200 Kč na hodinu týdně).