Krajský úřad Vysočina

  • Státní správa a samospráva

https://www.kr-vysocina.cz/
Věžní 4284/28, 58601 Jihlava
Ing. Karolína Smetanová
Tel.: 564602942
Tel.: 564602942
Smetanova.K@kr-vysocina.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Spolupráce v rámci podpory nadání v Kraji Vysočina.