Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

  • Základní škola

www.maszskt.cz
Národních mučedníků 185, 33901 Klatovy
RNDr. Kateřina Vágnerová; Mgr. Emilie Salvetrová (ředitelka)
Tel.: 376312154
Tel.: 604576412
skola@maszskt.cz
Člen KSPN

Zabýváme se aktivním vyhledáváním a podporou rozumového nadání u dětí na obou stupních ZŠ. Na I. stupni se jedná zejména o klub nadaných dětí, jehož pravidelná každotýdenní činnost je zaměřena na badatelské aktivity a logické úkoly. Dále aplikujeme program na aktivní vyhledávání a podporu matematicko-logického nadání mezi žáky I. stupně. Ti pak mají 1x týdně nadstavbové a rozšiřující matematické aktivity odděleně od svých kmenových tříd. Podpora nadání na II. stupni stojí na silné podpoře individuálních vzdělávacích aktivit žáků nad rámec běžné výuky. Žákům jsou nabízeny soutěže a projekty, do nichž se mohou zapojovat, a je jim poskytnuta podpora při řešení soutěžních úkolů. V rámci mimoškolních aktivit jsou žákům II. stupně nabízeny rozvojové aktivity zaměřené na zvýšení komunikačních a studijních kompetencí jako součást kariérového poradenství.