Mateřská škola V Lukách Rakovník

  • Mateřská škola

www.msvlukach.cz
V Lukách 2174, 26901 Rakovník
Jana Kovářová
Tel.: 721075507
Tel.: 721075507
msvlukach@msvlukach.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Naše škola má vizi „Školka jako místo setkávání“ a je prezentována základními principy – otevřenost, spolupráce, respekt a podpora, individualizace, odbornost, důvěra a zdraví.

Cílem předškolního vzdělávání v naší škole je nejen příprava pro zahájení povinné školní docházky, ale též příprava pro život budoucí.

V předškolním vzdělávání je identifikace dětí zatím neobvyklá. Velmi důležité je pro nás využití potenciálu jednotlivých dětí s ohledem na jejich potřeby a možnosti. Všechny děti nejsou stejné, proto princip individualizace by měl zohledňovat různorodost dětí, a to v každodenním životě školy. Princip odbornosti klade důraz nejen na odbornou připravenost našich pedagogů, ale i jejich další vzdělávání a profesní rozvoj.