Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

www.mshornicka.cz
Přihlášení
Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka
Tel.: 596621005
Tel.: 602412569
mshornicka@seznam.cz
Člen KSPN

V naší mateřské škole je pro děti připravena celá řada kroužků, které napomáhají ke komplexnímu rozvoji ratolestí:  Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky, Keramika, Judo, Moderní gymnastika, Šachy, Polytechnický kroužek, Šroubci Nejen kroužky jsou podpořeny projekty, např.: Prostřednictvím projektu „TETA IV“ se podařilo do již existující koncepce technického vzdělávání ve větší míře zakomponovat:

  • práci s dětmi věkové kategorie od 2 do 4 let – včleněním Montessori oblasti „Praktický život“
  • vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti – prostřednictvím 6 lekcí Malé digitální univerzity a pomůcek pro kódování a dekódování
  • aktivity komplexně rozvíjející oblast matematické gramotnosti – díky Montessori oblasti Matematika
  • aktivity komplexně rozvíjející oblast předčtenářské a čtenářské gramotnosti a to jak v podobě zvukové tak i psané – využitím Montessori oblasti Jazyk
  • aktivity rozvíjející technické myšlení a jemnomotorické dovednosti – prostřednictvím kvalitních didaktických pomůcek a rozličných technických stavebnic.