Odbor studijních záležitostí VUT v Brně

  • Vysoká škola

https://www.vutbr.cz/vut/struktura/rektorat/osz
Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Ing. Peregrina Štípová
Tel.: 
Tel.: 604942323
stipova@ro.vutbr.cz
Člen KSPN