Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

  • Vysoká škola

https://prf.osu.cz/cvvpt/
30.dubna 22, 70103 Ostrava-Moravská Ostrava
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.; PaedDr. Jiří Rozehnal;
Tel.: 553462158
Tel.: 723111097
jana.skrabankova@osu.cz; jiri.rozehnal@osu.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) Centrum vzniklo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v rámci projektu „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 (PŘÍRODA) jako specializované pracoviště zaměřené na výzkum, podporu a rozvoj přírodovědně nadaných žáků, kteří v Moravskoslezském kraji žijí a studují. Podporujeme také učitele, asistenty a rodiče nadaných a také ty, kteří se s nimi setkávají při řadě dalších aktivit. Inkluze je trend, který respektujeme, ale my to bereme trochu z jiné strany Gaussova rozdělení, protože tento přístup - podporu nadaných - považujeme za nutný. Kde bereme odvahu? všichni zainteresovaní působí mnoho let jako spolupracující a lektoři pro MŠMT, NPI ČR, Mensu ČR, STaN, RSJ Foundation, Nadaci Quido a další organizace, zabývající se prací pro nadané máme zajištěn zájem škol v MSK s vizí prostupnostižák -> student -> vysokoškolák Cíle, které jsme si stanovili: spolupráce se studenty napříč studijními obory zejména se zaměřením na učitelství přírodovědných předmětů realizace vědeckého výzkumu orientovaného na problematiku nadaných a mimořádně nadaných jedinců (STEM, STEAM) pomocí technologie Eye Tracking specifikace vzdělávacích strategií nadaných a mimořádně nadaných žáků s akcentem na přírodovědné předměty příprava budoucích učitelů na práci s nadanými žáky formou pravidelné výuky v bakalářském i magisterském studijním programu (Práce s talenty v přírodních vědách) Co lze očekávat od spolupráce s centrem? prezentaci spolupracujících škol směrem k fakultě a jednotlivým oborově zaměřeným katedrám – podchycení talentů podporu přírodovědně nadaných žáků a studentů v MSK možnost spolupráce na např. dílčích oborových výzkumech (SOČ, olympiády) spolupráci se zajímavými institucemi a organizacemi v rámci přírodovědného nadání i mimo Českou republiku (Mensa ČR, Centrum pro talentovanou mládež CTM Online kurzy) nabídku akreditovaných kurzů s atraktivními tématy pravidelnou poradenskou činnost v oblasti vzdělávání přírodovědně nadaných pravidelnou poradenskou činnost v oblasti psychologie nadaných Struktura centra: Výzkumné aktivity Advanced placement (příprava) Aktivity zaměření na cílové skupiny Projektové aktivity, akreditace přednáškové činnosti (MŠMT) Konzultační a poradenská činnost ve spolupráci s učiteli, pedagogickými asistenty, výchovnými poradci a poradenskými zařízeními Zamyšlení: Nadání s sebou přináší řadu specifik, která se při práci s nadanými žáky v edukačním procesu často a opakovaně projevují. Je potřeba trvale usilovat o analýzu základních potřeb nadaných žáků v současné škole a poukazovat na nutnost propojení všech činitelů, participujících na jejich vzdělávání. Je potřeba zamýšlet se také nad efektivními přístupy k jejich vzdělávání. Přesto, že jsou nadaní žáci stejně jako ostatní žáci zcela autonomní, je možné při hlubší analýze najít také ve skupině nadaných to, co mají společné, a i to, čím se navzájem liší. Je nezbytné, aby se nadaní žáci setkali ve školách s informovanými pedagogy, kteří jsou oborovými odborníky a jsou ochotni pracovat nejen s těmito nadanými žáky, ale také sami na sobě. Je proto zcela zásadní vybírat pro práci s nadanými žáky učitele, kteří jsou schopni udržet odpovídající vzdělávací úroveň. Takoví učitelé mohou nadaným žákům nabídnout cestu, ale vždy zůstane na jejich rozhodnutí, jestli po ní půjdou. Jana Škrabánkovávedoucí centra