REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú.

  • Výzkumná a vzdělávací

https://regio-vyzkum.cz/
Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Tel.: 595136359
Tel.: 0
regio@regio-vyzkum.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti: Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci, pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci, kariérní poradci, psychologové Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský, celorepublikový Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační Zaměření oborové: Výzkumné a rozvojové centrum Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: školení učitelů pro práci s nadanými dětmi, webová aplikace pro odhalení potenciálu a nadání pro žáky a studenty, virtuální kancelář pro učitele, zpracování strategií škol, profesní síť pro školní koordinátory pro nadání, kampaně Participativní rozpočet pro školy Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Rozvojové vzdělávání pro učitele ZŠ, SŠ - Systémová práce s nadanými žáky - A1 Akreditovaný dlouhodobý vzdělávací rozvojový kurz - v rámci osmidenního kurzu je učitelům představena koncepce práce s nadanými žáky na školách a konkrétní metody a techniky pro práci s nadanými žáky. Rozvojové vzdělávání pro učitele ZŠ, SŠ - Systémová práce s nadanými žáky – pokročilé metody B1 – šestidenní pokračovací kurz nabízí absolventům základního kurzu hlubší možnosti práce s nadaným žákem a také možnost lepšího pochopení psychologie nadaného žáka, jeho uvažovaní a chování. Rozvojové vzdělávání pro učitele ZŠ, SŠ - Systémová práce s nadanými žáky – Specialista C1 Aplikace Regio Advisor – unikátní nástroj vlastní sebeevaluace nadání.  Je určena mladým lidem s cílem pojmenovat vlastní potenciál, silné stránky a na těchto stavět své budoucí směřování. Zjištěné informace mohou účastníci využít pro rozhodování o škole, budoucím povolání či při hledání cest svého budoucího rozvoje. S výsledky mohou také pracovat učitelé, psychologové, personalisté, kariéroví poradci. Virtuální realita jako nástroj obohacení výuky – učitelům v rámci ukázkových dnů představujeme nové možnosti vzdělávacích technologií v podobě virtuální reality, pomocí které si mohou studenti vyzkoušet různá povolání, rozvíjet své kognitivní schopnosti a v neposlední řadě si také užít spoustu kreativního tvoření, které virtuální svět nabízí. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Vývoj aplikace Regio Advisor - Ing. Renáta Václavková, Ph.D., Mgr. Jana Trdá, Ph.D., Mgr. Dorota Madziová, Ing. Michal Trdý, Ing. Lucie Gajzlerová Virtuální realita – Lukáš Václavek, Ing. Lucie Gajzlerová Lektorský tým – základní kurz – Ing. Renáta Václavková, Ph.D., Bc. Mgr. Jana Plevová, Ph.D., Mgr. Jana Trdá, Ph.D., doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Mgr. Marie Slavíčková, Mgr. Petra Stašková, Ing. Michaela Holišová Lektorský tým – pokračovací kurz - Ing. Jana Trdá, Ph.D., Kristina Klimszová, Mgr. Dorota Madziová Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým jednotlivých aktivit má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání, lektorování, práce s nadanými a dalších oblastech, kterým se věnují. Realizační tým spolupracuje také s dalšími odborníky v oboru, neustále se vzdělává a sleduje nové trendy v této oblasti. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupráce s PPP Ostrava-Zábřeh Testování aplikace na focus group se žáky různých škol (SŠ, ZŠ, VŠ, chlapci i děvčata) Spolupráce s psychology, se školními psychology, výchovnými poradci, kariérovými poradci na výzkumu aplikace Regio Advisor Spolupráce se školami v rámci tvorby strategií Dosažené úspěchy a ocenění vaší práce s talenty Účast na národní ceně Kariérového poradenství Zájem o kurz Systémová práce s nadanými žáky viz reference na webu: https://regio-vyzkum.cz/rozvoj-nadani/#reference Máme zásobník zájemců o vzdělávání na rok dopředu naplněn. Pozitivní ohlas a zájem o aplikaci Regio Advisor na každé konferenci a akci, kde se o aplikaci zmíníme. Přestože jsme původně cílili hlavně na ostravské školy, zájem škol i z jiných měst a krajů nás přesvědčil, že potřeba je velmi vysoká v rámci celé ČR. Monitorujeme také zájem o veškeré aktivity (vzdělávání, Regio Advisor, Regio VR, které nabízíme také u zahraničních organizací a škol na Slovensku a v Polsku. V příštích dvou letech se na tyto destinace také zaměříme. Ocenění veřejnosti na konferenci Sociální inovace v Brně za náš projekt Referenční osoby Reference o naší činnosti mohou poskytnout ředitelé a učitelé ostravských i mimoostravských škol, kteří prošli našim vzděláváním nebo s námi dlouhodobě spolupracují při tvorbě strategií škol apod. Další reference mohou poskytnout také pracovníci odboru školství Magistrátu města Ostravy. Finanční náročnost účasti cílových skupin Vzdělávací kurzy – Učitelé z Ostravy mají kurzy zdarma, jelikož je naše činnost podporována Magistrátem města Ostravy. V případě ukončení podpory Magistrátu města Ostravy bude pro účastníky jednotná cena 8 580 Kč. Regio Advisor – Ostravské školy mají po dobu podpory Magistrátu města Ostravy účast zdarma. V případě ukončení podpory magistrátu města Ostravy bude nastaven licenční systém. Virtuální realita – služba je zdarma pro učitele Moravskoslezského kraje.