Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

  • Nestátní nezisková organizace

http://snptm.cz
Viniční 171, 602 00 Brno
Ing. Miloslav Hlaváček
Tel.: 
Tel.: 603869223
hlavacek@snptm.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti do 18 let a mládež do 26 let a pedagogičtí pracovníci co s talenty na školách pracují Rozsah působnosti: celorepublikový Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační Zaměření oborové: humanitní, přírodovědné a technické Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Vzhledem k tomu, že popis činností za poslední roky je tak rozsáhlý, odkazujeme na webové stránky, kde jsou zveřejněny za každý rok zprávy o uskutečněných akcích včetně vyúčtování a výroční schválené zprávy o činnosti a hospodářský výsledek včetně účetní uzávěrky.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Ing. Miloslav Hlaváček předseda správní radyMgr. Jitka Kačerová, statutární zástupce předsedy a místopředsedkyně správní radyIng. Tomáš Doseděl, místopředseda správní radydalší členové správní rady a členové Sdružení dle potřeby Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým je schopen a kompetentní v oblasti humanitní, přírodovědné a technické Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupráce s NIDV Talentcentrem při organizování akcí, spolupráce s Ústřední komisí SOČ, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, MŠMT, vysokými a středními školami, s Akademií věd ČR, a odborníky z praxe. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Výpis úspěchů naší práce s talenty je opět uveden zcela konkrétně ve zprávách za uskutečněné akce na webových stránkách. Referenční osoby Ve zprávách o uskutečněných akcích jsou citovány odpovědi účastníků - studentů. Dále jsou to pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje a to od prvního náměstka hejtmana, až po pracovníky odboru školství. Dále pracovníci NIDV Talentcentra a členové Ústřední komise SOČ. Finanční náročnost účasti cílových skupin Na některé akce je vybírán vklad ve výši 300,-Kč.Ostatní náklady hradí pořadatel - Sdružení a to z grantu MŠMT, dotace z Krajského úřadu a finančních darů  od sponzorů. Velmi často pro nedostatek financí musíme omezovat a to někdy i dost drasticky počet účastníků. Členské příspěvky nevybíráme.