SŠ, ZŠ a MŠ Monty School

  • Mateřská škola

  • Základní škola

  • Střední škola

http://www.montyskola.cz/
Přihlášení
Španielova 6227/3, 70800 Ostrava-Poruba
Mgr. Alexandra Vidláková
Tel.: 0
Tel.: 777591913
alexandra.vidlakova@montyskola.cz
Člen KSPN
ZŠ Monty School v současné době navštěvuje 5 mimořádně nadaných žáků a 8 žáků s vysokým nadáním, což je zhruba 18% z celkového počtu žáků. Na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny jsme pro tyto žáky vytvořili individuální vzdělávací plány, většina těchto žáků dochází na jeden nebo více předmětů do vyšších ročníků, jiní pracují několik hodin týdně mimo svou třídu na individuálních projektech. Díky spolupráci s Centrem nadání (www.centrumnadani.cz/) máme možnost poskytovat dětem materiály vytvářené společností MENSA ČR, na kterých děti zkouší různé techniky, jak vyřešit daný úkol. Nová střední škola Monty School v Ostravě od září 2020. Kombinované lyceum s přírodovědným a humanitním zaměřením s úrovní vzdělávání na nejvyšší úrovni, v angličtině i v češtině.